Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Arkeologi: utredningar och fältinventeringar

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Starttid Sommartermin 2022

Om kursen

Kursens mål är att ge studenter grundläggande färdigheter i uppläggning och genomförande av arkeologiska utredningar vad gäller förarbete, fältinventeringar och efterföljande analysarbeten och avrapportering. Studenterna får praktiska färdigheter i uppläggning av utredningsplaner, excerpering, inventering, GPS och GIS databehandling, rapportering och muntlig samt skriftlig presentation av arbetet.

Kursen är huvudsakligen yrkesinriktad till sin karaktär, dock innefattar den ett vetenskapsteoretiskt moment som belyser arbetets metodologiska aspekter och forskningshistorik. 

Kursen består av följande moduler:

1) Kulturmiljövård och uppdragsarkeologi: då och nu (1 poäng)

2) Förarbete: planering och excerpering (1,5 poäng) 

3) Fältarbete: inventering, metod och utförande (3 poäng)

4) Efterarbete: bearbetning och rapportskrivande (2 poäng)

Anmälan och behörighet

Arkeologi: utredningar och fältinventeringar, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Sommartermin 2022 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

6 juni 2022

Slutar

28 augusti 2022

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 50%

Behörighetskrav

45 hp arkeologi eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 11 625 kr. Total studieavgift: 11 625 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-91301

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 mars 2022. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studievägledare