"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Arkitekturprojekt 2:1

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen syftar till att utveckla, fördjupa och integrera de vetenskapliga och konstnärliga kompetenser som studenten ges under terminen i arkitekturteori, arkitekturteknologi och arkitekturhistoria i ett projektarbete. Under kursen ska studenten lära sig att utveckla arkitektur i förhållande till kontext och genom praktiska övningar förstå arkitektur som relationer. Studenten blir introducerad till konceptuella arbetsmetoder och handledd i tillämpandet av dessa i ett arkitektoniskt projektarbete. Studenten får en fördjupad förståelse för rumsliga uttryck och tredimensionella samband. Kursen ger kunskap i hur principer för hållbarhet integreras i ett arkitektoniskt projekt.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Arkitekthögskolan
Kontaktperson för kursen är:
Sofia Mikaelsson