Hoppa direkt till innehållet
printicon

Arkitekturprojekt 3:2

  • Antal högskolepoäng 5 hp

Om kursen

Kursen introducerar studenterna till begreppet stegvis design och undersöker hur det kan tillämpas på olika arkitektoniska skalor, från stadsstrukturens skala till den detaljerade materialskalan. Det främsta syftet med att utforska processen för stegvis design är att få en förståelse för hur man producerar maximal nytta med minimala resurser.

Kursen undersöker hur den befintliga kontexten kan ses som en resurs bestående av samhällsstrukturer, social hållbarhet, lokalt tillgängliga material, lokal tektonik, lokal expertis och programmatiska element. Dessa faktorer kommer att utvecklas och kompletteras där det finns behov av att utveckla strategier för interventioner både i den urbana skalan och i byggnadsskalan.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Carl-Johan Vesterlund