Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Arkitekturteori 3:1

  • Antal högskolepoäng 8 hp

Om kursen

Kursen syftar till att introducera metoder för forskning och kartläggning av samtida arkitektur och urbana system med syfte att undersöka framväxande spatiala svar.

Fokus ligger på komplexa urbana system, att observera hur de uppstår och utforska hur dessa nya system påverkar de etablerade koncepten privat, offentlig och gemensam samt att utveckla samhälleliga koncept för formella och informella system genom arkitektur.

Denna kunskap produceras genom reflekterande utövande, d.v.s. genom att reflektera över handlingar.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Arkitekthögskolan
Kontaktperson för kursen är:
Sofia Mikaelsson