Hoppa direkt till innehållet
printicon

Arktisk geoekologi

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Vårtermin 2019

Om kursen

Kursen ger kunskaper om globala miljöförändringar med fokus på biogeokemiska processer i arktiska och subarktiska ekosystem. Centrala delar i kursen är kopplingen mellan terrestra och akvatiska ekosystem, flöden av näringsämnen och växthusgaser samt klimatförändringars inverkan på biologiska och geokemiska processer. Kursen är projektorienterad och ges av forskare vid Climate Impacts Research Centre, Abisko. Viktiga delar är fältarbete, analysarbete och vetenskaplig rapportskrivning.

Anmälan och behörighet

Arktisk geoekologi, 15 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2019 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Vårtermin 2019, vecka 13

Slutar

Vecka 23, 2019

Studieort

Abisko

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

120 hp varav 60 hp inom något av ämnena biologi/geovetenskap/naturgeografi eller motsvarande kunskaper. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod

UMU-50703

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 oktober 2018. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Reiner Giesler, kursansvarig