Hoppa direkt till innehållet
printicon

Arktiska miljöer

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Studieform Distans
  • Starttid Sommartermin 2019

Om kursen

Kursens mål är öka förståelsen för de arktiska miljöerna. Kursen behandlar naturliga förhållanden i arktiska miljöer, hur vi redan idag påverkar de arktiska miljöerna samt potentiella hot mot dem. I kursen ingår teoretiska moment samt ett längre projektarbete som startar under en studieresa till Kangerlussuaq på Grönland där olika frågeställningar i arktisk miljö exemplifieras. Under projektarbetet väljs ett ämne knutet till den arktiska miljön i närheten av studieorten på Grönland. Projektarbetet läggs upp som ett konventionellt vetenskapligt arbete med en fältarbetsdel. Arbetet redovisas munligt och skriftligt

Anmälan och behörighet

Arktiska miljöer, 15 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Sommartermin 2019 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

10 juni 2019

Slutar

31 oktober 2019

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 50%, Distans

Antal obligatoriska träffar

3 st

Upplägg för distanskurs

En minnesvärd del av kursen Arktiska miljöer består i tio dagars fältarbete i Kangerlussuaq, strax norr om polcirkeln på västra Grönland. Där bor vi i tält, gör en exkursion upp på inlandsisen, arbetar självständigt i fullständig vildmark och ser oftare myskoxar än andra människor. Vädret är oftast svalt men soligt, så solskydd är lika viktigt som en regnjacka!

Behörighetskrav

60 hp Geovetenskap/Naturgeografi och 30 hp Biologi eller 60 hp Biologi och 30 hp Geovetenskap/Naturgeografi

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-95072

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 mars 2019. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Jonatan Klaminder