Hoppa direkt till innehållet
printicon

Arktiska miljöer

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursens mål är öka förståelsen för de arktiska miljöerna. Kursen behandlar naturliga förhållanden i arktiska miljöer, hur vi redan idag påverkar de arktiska miljöerna samt potentiella hot mot dem. I kursen ingår teoretiska moment samt ett längre projektarbete som startar under en studieresa till Kangerlussuaq på Grönland där olika frågeställningar i arktisk miljö exemplifieras. Under projektarbetet väljs ett ämne knutet till den arktiska miljön i närheten av studieorten på Grönland. Projektarbetet läggs upp som ett konventionellt vetenskapligt arbete med en fältarbetsdel. Arbetet redovisas munligt och skriftligt

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Jonatan Klaminder