Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Artkunskap och systematik för biologilärare

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Den första delen av kursen fokuserar på artkunskap samt metoder för inventering av växter och insekter. I detta ingår att utan hjälpmedel kunna identifiera de vanligaste växterna i norra Sverige och ett urval av mossor, lavar, svampar och insekter, samt att med hjälp av bestämningslitteratur kunna identifiera mindre vanliga växter och insekter i den svenska floran och faunan. Dessa kunskaper ligger till grund vid genomförandet av kursens fältprojekt där planering, genomförande, analys och redovisning av en fältundersökning görs. Kursens andra del fokuserar på systematik och livets utveckling, samt organismers släktskap. Huvuddragen i eukaryoternas evolution och grunderna för systematikens teoribildning tillämpas framförallt på landväxter, svampar och djur. I detta ingår att studenterna tränas i att känna igen morfologi och anatomi hos representanter från de olika utvecklingslinjerna. Kursens innehåll är kopplade till det centrala innehållet i ämnesplanen för biologi inom gymnasieskolan och är mycket värdefull för lärare i det kommande arbetslivet.

OBS! Kursen börjar onsdag 17/8 och avslutas fredag 21/10.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Ulla Carlsson-Granér