"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Artkunskap och systematik för biologilärare

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Starttid Hösttermin 2024

Antagen till kursen

Här hittar du allt du behöver veta innan kursen startar.

Om kursen

Den första delen av kursen fokuserar på artkunskap samt metoder för inventering av växter och insekter. I detta ingår att utan hjälpmedel kunna identifiera de vanligaste växterna i norra Sverige och ett urval av mossor, lavar, svampar och insekter, samt att med hjälp av bestämningslitteratur kunna identifiera mindre vanliga växter och insekter i den svenska floran och faunan. Dessa kunskaper ligger till grund vid genomförandet av kursens fältprojekt där planering, genomförande, analys och redovisning av en fältundersökning görs. Kursens andra del fokuserar på systematik och livets utveckling, samt organismers släktskap. Huvuddragen i eukaryoternas evolution och grunderna för systematikens teoribildning tillämpas framförallt på landväxter, svampar och djur. I detta ingår att studenterna tränas i att känna igen morfologi och anatomi hos representanter från de olika utvecklingslinjerna. Kursens innehåll är kopplade till det centrala innehållet i ämnesplanen för biologi inom gymnasieskolan och är mycket värdefull för lärare i det kommande arbetslivet.

OBS! Kursen börjar 19/8 och avslutas 23/10.

Anmälan och behörighet

Artkunskap och systematik för biologilärare, 15 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

19 augusti 2024

Slutar

23 oktober 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

30 hp biologi, varav 15 hp ekologi eller motsvarande kunskaper

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 35 700 kr. Total studieavgift: 35 700 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-75007

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Ulla Carlsson-Granér