Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Återuppbyggnad efter kriser och katastrofer

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2022

Om kursen

Kursen ger fördjupade kunskaper om hur planering och utvecklingsarbete kan bidra till att minska samhällets sårbarhet, med särskild betoning på hållbarhet samt hanteringen av risker av olika slag. Kursen ger en orientering om olika typer av extrema händelser, t ex naturkatastrofer, tekniska haverier, ekonomiska kriser, sjukdomar/pandemier, social oro och konflikter. För dessa belyses både orsaker och konsekvenser. Särskilt uppmärksammas risker relaterade till klimatförändringar. En central utgångspunkt är FNs målsättningar inom Agenda 2030. Fokus ligger emellertid på arbetet med att analysera och förebygga framtida olyckshändelser ur ett systemperspektiv. Det senare kan ske genom planering och arbete för en hållbar utveckling. I mer extrema fall kan det handla om återuppbyggande och en strävan efter att skapa mer robusta samhällsstrukturer från grunden, t ex efter omfattande naturkatastrofer eller storskaliga väpnade konflikter. Vetenskapliga studier och planeringsinstrument inom området behandlas fortlöpande under kursen. Exempel hämtas från såväl lokala och nationella/svenska sammanhang som internationella kontexter, bland annat från utvecklingsländer inom Globala Syd.

Anmälan och behörighet

Återuppbyggnad efter kriser och katastrofer, 15 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2022 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

1 november 2022

Slutar

15 januari 2023

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

Univ: 120 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng i ett huvudområde.

Dessutom krävs Engelska B/6 från gymnasieskolan.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 23 250 kr. Total studieavgift: 23 250 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-29036

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 19 april 2022. Du kan inte längre anmäla dig.

Startar

1 november 2022

Slutar

15 januari 2023

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

Univ: 120 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng i ett huvudområde.

Dessutom krävs Engelska B/6 från gymnasieskolan.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 23 250 kr. Total studieavgift: 23 250 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-F2901

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 17 januari 2022. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Department of Geography
Kontaktperson för kursen är:
Kerstin Westin