Hoppa direkt till innehållet
printicon

Att bedöma risker för organiska kemikalier

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2019

Om kursen

Kursen behandlar risker för organiska kemikalier i miljön och för människors hälsa. Den omfattar biotiska och abiotiska processer, persistens, tillgänglighet, öde och transport samt metabolism med fokus på att utvärdera exponeringen för djur och människa. Kursen introducerar också metodiker för att utvärdera miljö- och hälsoeffekter samt koncept som ”exposome”, ”adverse outcome pathways” och djurförsöksfria testmetoder. Riskbedömningsmetoder introduceras och appliceras i ett casearbete med en fallstudiekemikalie.
 

 

Anmälan och behörighet

Att bedöma risker för organiska kemikalier, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2019 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

2 september 2019

Slutar

1 oktober 2019

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Kan eventuellt ges på engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

90 hp varav minst 60 hp inom huvudområdet kemi, 15 hp miljökemi eller motsvarande, samt Engelska B/6.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod

UMU-56025

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2019. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Kemiska institutionen
Kontaktperson för kursen är:
Patrik Andersson