Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Att forska i socialt arbete

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen syftar till att ge studenterna en introduktion till forskning och forskarrollen i socialt arbete. Att vara en forskare inom socialt arbete innebär nödvändigt kunskap om forskarens position i samhället samt generella kunskaper om forskningssamhällets normer och värderingar. Kursen syftar också till att förmedla ett kritiskt förhållningssätt, som är grunden för all samhällsvetenskaplig forskning. Vidare syftar kursen till att ge en överblick av både svensk och internationell forskning i socialt arbete och utvecklingen av fältet. Ett ytterligare syfte är att ge studenterna möjlighet att utveckla sin förmåga att utforma forskningsprojekt och att granska och bedöma forskning samt ge studenterna möjlighet att utvecklas i sitt eget skrivande.

Följande områden berörs under kursen:
Socialt arbete som ett kunskapsfält - forskning som fördjupning samt yrke och vardagliga praktik;
Forskningsetik och val av perspektiv;
Spridning och offentliggörande av forskningsresultat - Läsa och bedöma vetenskap;
Uppsatsen: från planering till färdig produkt

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Petra Ahnlund