"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Att genomföra och skriva om forskning baserad på intervjuer och narrativ analys

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Denna kurs på avancerad nivå fokuserar intervjupraktik, intervjuanalys med narrativ analys som främsta verktyg, samt skrivande av kvalitativ forskning på engelska som andraspråk. Deltagarna bistås att utveckla en förståelse för narrativ analys, genomföra egen mindre intervjustudie och dokumentera forskningsresultat. Vidare instrueras och tränas tekniker inom genreanalys, översättning och textkomposition som används för skrivande på andraspråk.
 
Kursen erbjuder en träning i intervjuanalys samt akademiskt skrivande på engelska. Deltagarna studerar olika typer av intervjupraktiker och narrativ forskning för att undersöka möjligheter, problem och analytiska strategier. I fokus står också samspelet mellan intervjuns syfte, dess språkliga form, forskarens val av presentationsteknik och vilken typ av kunskap som kan skapas. Kursen tillämpar studentcentrerat lärande.
 

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Ann Cristin Winroth