Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Att tillämpa kognitiv lingvistik i främmandepråksundervisning

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2019

Om kursen

Denna kurs behandlar kognitiv lingvistik och hur detta teorikomplex är relevant för främmandespråksundervisningen. Den kognitiva lingvistikens holistiska synsätt ger ytterligare stöd till befintliga metoder i språkundervisningen, men har också skapat spännande förslag på alternativa sätt att presentera och arbeta med grammatik och ordförråd i språkklassrummet. Dessutom erbjuder kognitiv lingvistik intressanta förklaringar till varför elever kan uppleva problem vid språkinlärningen. Kursen erbjuder såväl en teoretisk orientering som tillfällen till analys av praktiska tillämpningar.

Goda kunskaper i språkvetenskap förutsätts.
Undervisningsspråk: engelska för gemensamma delar av kursen samt, för de individuellt valbara delarna, antingen engelska, franska, ryska, svenska eller tyska. Beroende på val av huvudområde krävs ytterligare språkkunskaper: för engelska, franska, ryska och tyska krävs nivå C1 i aktuellt språk enligt Gemensamma europeiska referensramen; för lingvistik och språkdidaktik krävs nivå C1 i något av de nämnda språken.

 

Anmälan och behörighet

Att tillämpa kognitiv lingvistik i främmandepråksundervisning, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2019 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

2 september 2019

Slutar

3 november 2019

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Blandade tider, 50%, Distans

Antal obligatoriska träffar

Inga obligatoriska träffar

Antal övriga fysiska träffar

3 st

Upplägg för distanskurs

Undervisningen är helt eller delvis nätbaserad. I kursen ingår tre obligatoriska träffar i Umeå om vardera en halv dag. Det är också möjligt att delta i träffarna via internet. Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och nätuppkoppling, se ’Tekniska krav för nätkurser’ på http://www.sprak.umu.se/student/dokument.

Behörighetskrav

Univ: Minst 120 hp i vilka ska ingå minst 15 hp i intervallet 61-90 hp i ett av huvudområdena Engelska, Franska, Lingvistik, Ryska eller Tyska, eller motsvarande.  
Gy: Engelska B/6.

 

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-14175

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2019. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)