"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Att undersöka och utvärdera digitala miljöer

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar produktion av vetenskaplig kunskap inom informatikämnet. Utifrån några aktuella forskningsområden studeras kvalitativ, kvantitativ och experimentell ansats till vetenskapliga studier. Ansatsernas skillnader och likheter studeras med avseende på centrala delar i forskningsprocessen som exempelvis ämnesval, problemformulering, begreppsdefinitioner, kunskapsprodukt, val av datainsamlings- och analysmetoder samt redovisning av resultat. Under kursen behandlas även paradigmbegreppet och olika forskningsetiska frågor. 

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studentsupport Informatik