Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Att undervisa i förskolan (VFU)

  • Antal högskolepoäng 10 hp

Om kursen

I kursen omsätts kunskaper från genomgångna kurser genom att delta aktivt i befintlig pedagogisk verksamhet. Studenten planerar, genomför och utvärderar, under handledning, undervisning i förskolan. I kursen fokuseras på förskolans uppdrag där lek, lärande och omsorgen om barn belyses och övas. Studenten ska observera, dokumentera och reflektera över barns utveckling och lärande i olika undervisningssituationer, såväl planerade som informella och spontant uppkomna. En del av kursen förläggs i förskoleklass, där studenten deltar och observerar undervisningen och förskollärarens uppdrag i förskoleklass. Dessutom ingår reflektion som metod för yrkesutveckling.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Christine Lindström