Hoppa direkt till innehållet
printicon

Att undervisa i förskolan (VFU)

  • Antal högskolepoäng 10 hp

Om kursen

I kursen omsätts teoretiska och praktiska kunskaper från genomgångna kurser genom praktisk verksamhet i förskola. Studenten planerar, genomför och utvärderar, under handledning, pedagogisk verksamhet i förskolan. Kursen fokuserar på förskolans uppdrag där lek, lärande och omsorgen om barn belyses och övas. Studenten ska med stöd av interaktiva medier observera, dokumentera och reflektera över barnens utveckling, vardagssituationer, lek och samspel i gruppen. En fortsatt kompetensuppföljning påbörjas. Detta sker genom metareflektion, nulägesanalys och målformuleringar för studierna i kommande kurser.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Christine Lindström