Hoppa direkt till innehållet
printicon

Att undervisa i fritidshem (VFU)

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

I kursen omsätts teoretiska och praktiska kunskaper från genomgångna kurser till praktisk verksamhet i fritidshem. Studenten genomför under handledning övningar i att planera, leda och utvärdera pedagogiska aktiviteter i fritidshemmet på vilken lokal handledare ger utvecklande feedback. Inblick och deltagande i fritidspedagogens/grundlärarens övriga arbetsuppgifter ingår också. Studenten observerar, dokumenterar och reflekterar över det informella och formella lärandet, gruppers samspel och konflikthantering i fritidshemmets verksamhet. Även fritidshemmets samverkan med förskoleklass, skola, hem och närmiljö studeras.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Kontaktperson för kursen är:
Christine Lindström