Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 6 augusti 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Att utveckla lärande i skola och vardag - Utvecklingsstörning

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Vårtermin 2020

Om kursen

I kursen behandlas utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning och funktionshinder i ett historiskt och nutida perspektiv med tonvikt på lärande i skola och vardag. Utvecklingsstörning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning problematiseras. Särskilt betonas bemötande av individer med utvecklingsstörning samt hur det kan påverka individens utveckling. Styrdokument som berör utbildning för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning samt rättighetslag-stiftning i relation till personkretsen bearbetas och beaktas. Relationen mellan omsorg och lärande i den pedagogiska praktiken analyseras. Problematiken kring utvecklingsstörning i aspekter av delaktighet och inkludering i skola och vardag uppmärksammas. Olika teorier om lärande bearbetas i relation till lärande och undervisning. Vidare behandlas betydelsen av föräldrasamverkan, och förhållningssättets betydelse i samarbete med föräldrar/ vårdnadshavare och experter uppmärksammas och problematiseras. Intersektionalitet beaktas och problematiseras, exempelvis i aspekter som kön, könsöverskridande identitet, sexuell läggning, klass, etnicitet och ålder. Särskild vikt läggs vid att synliggöra den egna lärandeprocessen i relation till kursens innehåll och form.

Anmälan och behörighet

Att utveckla lärande i skola och vardag - Utvecklingsstörning, 15 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2020 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

20 januari 2020

Slutar

29 mars 2020

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%, Distans

Antal obligatoriska träffar

3 st

Upplägg för distanskurs

Under kursen planeras 2-3 träffar.

Behörighetskrav

Lägst betyget G på kursen Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp samt lägst betyget G på moment 1 och 2 i kursen Specialpedagogens och speciallärarens yrkesfunktion, 15 hp.
 

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-72017

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 oktober 2019. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Helen Andersson