Hoppa direkt till innehållet
printicon

Avancerad algebra

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar flera olika områden i algebra, med en tonvikt på hur man effektivt löser olika problem. I kursens första del tittar vi på hur man kan multiplicera tal och polynom på sätt som är snabbare än den vanliga metoden. Vi går sedan igenom metoder för att multiplicera matris som är effektivare än den vanliga metoden. Efter dessa inledande steg så går vi över till att studera polynom, där vi undersöker hur man kan faktorisera ett polynom effektivt och hitta rötter till polynomet. I kursens sista del undersöker vi hur man kan hitta korta vektorer av heltal, när det finns villkor på hur de heltalen kan se ut, samt hur detta kopplar till teorin för polynom.
 

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Inst. för matematik och matematisk statistik
Kontaktperson för kursen är:
Studievägledare Lars-Daniel Öhman