Hoppa direkt till innehållet
printicon

Avancerad biostatistik och epidemiologi

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2019

Om kursen

Fokus i kursen är att ge en förståelse för det statistiska resonemanget. Mätprocessen diskuteras i samband med statistiska modellval och datahantering. Regressionsanalys är en statistik teknik som används för att studera samband mellan utfallsvariabel (beroende
variabel) och förklarande variabler (oberoende variabler). Olika typer av regressionsanalyser behandlas under kursen. Inledningsvis diskuterar vi linjär regression där utfallsvariabeln är normalfördelad. Sedan behandlas logistisk regression där responsvariabeln är binär,
 poissonregression där utfallsvariabeln är heltal och coxregression där utfallsvariabeln är ”tid till en viss händelse”. Grundläggande begrepp inom överlevnadsanalys (t.ex. censurering, överlevnads- och hazardfunktion) diskuteras. Vidare introduceras enklare varianter av”multilevel modeling”. Avancerade epidemiologiska metoder för att analysera kausalitet introduceras och diskuteras, t.ex. “mediation analysis”, “propensity score matching”, och ”instrumental variable analysis” Metoder för att hantera komplicerade situationer inom
forskning diskuteras, t.ex. ”bias”, ”confounding” och effektmodifiering. Epidemiologiska forskningsartiklar diskuteras med fokus på statistisk och epidemiologisk metodologi. Under hela kursen kommer de teoretiska delarna att illusteras med diskussionsuppgifter och datorövningar med epidemiologiska data.

Undervisning: Webföreläsningar, Föreläsningar, Lektioner, Seminarier, Datorövningar

Anmälan och behörighet

Avancerad biostatistik och epidemiologi, 7,5 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2019 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2019, vecka 44

Slutar

Vecka 49, 2019

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

För sökande till kursen som fristående kurs, krävs minst 120 hp varav minst 30 hp inom ett av följande områden: hälsovetenskap, miljö- och hälsoskydd eller samhällsvetenskap, samt En B/6. Studenten måste med godkänt resultat genomgått kursen 3FH072 Biostatistik samt kursen 3FH038 Epidemiologi eller ha motsvarande kvalifikationer.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod

UMU-30401

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 mars 2019 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 15 april 2019.

Startar

Hösttermin 2019, vecka 44

Slutar

Vecka 49, 2019

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

För sökande till kursen som fristående kurs, krävs minst 120 hp varav minst 30 hp inom ett av följande områden: hälsovetenskap, miljö- och hälsoskydd eller samhällsvetenskap, samt En B/6. Studenten måste med godkänt resultat genomgått kursen 3FH072 Biostatistik samt kursen 3FH038 Epidemiologi eller ha motsvarande kvalifikationer.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod

UMU-F3048

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 januari 2019. Det här tillfället är för dig som behöver uppehållstillstånd för studier.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Angelica Johansson