Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Avancerad infektionsepidemiologi och One Health Response

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Detta är en interaktiv kurs som syftar till att ge studenterna fördjupad kunskap och praktisk utbildning inom området för infektionsepidemiologi med hjälp av fältinsamlade eller registerbaserade data. Kursen kommer att diskutera risk och förekomst av viktiga grupper av infektionssjukdomar som sexuellt överförbara sjukdomar, luftvägssjukdomar, vektorburna sjukdomar och deras framtid under klimatförändringar, blodburna sjukdomar, zoonoser och försummade tropiska sjukdomar, vacciner som kan förebygga dem och effekter av folkhälsoinsatser som syftar till att förhindra eller kontrollera dem. Kursen kommer att omfatta både kvantitativa och kvalitativa metoder som används för att samla in data för att studera infektionssjukdomar. Intressant nog kommer kursen att presentera infektionssjukdomsprojekt från hela världen och lärdomar från insamlingar i fält. Detta gör det möjligt för studenterna att reflektera över sin egen avhandling/projekt, vilket ger en möjlighet att uppnå en framgångsrik avhandling och/eller projekt inom en epidemiologisk domän.

Särskilt kommer kursen att inramas av paradigmet "One Health", ett framväxande koncept för att hantera hälsa som relation mellan människor, djur och miljö och som nu används globalt som en av de bästa strategierna för att förhindra infektionssjukdomar.Om du inte har nått 180 högskolepoäng kan du ändå vara berättigad till kursen om du deltog i introduktionskursen för infektionsepidemiologi och One Health Response (7,5 hp) - kandidatnivå, kurskod 3IS015, eller annan relevant epidemiologisk kurs motsvarande 7,5 poäng. Engelska kunskaper motsvarande engelska A från gymnasieskolan.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Magnus Evander