Hoppa direkt till innehållet
printicon

Avancerad rumslig analys

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen introducerar en rad avancerade multivariata analystekniker, t ex olika regressionsmodeller, applicerade på samhällsplaneringsproblem och tillämpade i geografiska informationssystem (GIS).

Kursen ges på engelska

Schema (publiceras en månad före start)

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Rikard Eriksson