Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Avancerade material

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Denna kurs behandlar egenskaper hos avancerade material och nanomaterial av intresse för tekniska tillämpningar (såsom polymerelektronik, solceller, tillverkning på nanometerskala, biomimetiska material osv) Kursen kommer bland annat att behandla mekaniska, optiska, termiska och elektriska egenskaper hos ett flertal teknologiskt viktiga material, t ex kolnanorör, grafen, halvledande polymerer och metaller. Tyngdpunkten i kursen ligger på hur nanostruktur påverkar ett materials egenskaper och hur detta kan utnyttjas i ett flertal avancerade teknologiska tillämpningar, till exempel kommer kursen att behandla skillnader mellan kristallina (ordnade) och amorfa (oordnade) material och hur deras nanostruktur resulterar i specifika egenskaper inom olika avancerade teknologiska material (polymerer, metaller, kompositmaterial, halvledare, kolnanorör, grafen osv). Vi kommer även att diskutera varför och hur dessa material används i olika applikationer och vilka metoder som används för att producera komponenter med nanometerdimensioner (nanoteknologi).

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för fysik
Kontaktperson för kursen är:
Roushdey Salh