Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Barn, unga och sociala medier

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Vill du fördjupa dina kunskaper om barn, unga och samtidens sociala medier? Och vill du stärka din digitala kompetens med avseende på detta? Den här kursen innebär fördjupande studier av sociala medier och vad de kan betyda för barns och ungas sociala interaktioner och lärande. Utgångspunkten tas i förskolans och skolans pedagogiska praktik. Sociala medier problematiseras särskilt i relation till lärande, kamratkulturer och digital kompetens - men också i relation till demokratiska värden, social förändring, makt och sanning. I kursen bereds tillfälle att på vetenskapliga grunder fördjupa kunskaper om professionella, pedagogiska förhållningssätt till barn, unga och sociala medier. Innehållet behandlas ur utbildningsvetenskapliga, medieteoretiska och socialkonstruktionistiska perspektiv. I kursen får du också möjlighet att genomföra ett eget vetenskapligt arbete med relevans för kursens innehåll och för ditt pedagogiska sammanhang. 

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Christina Sander Nordin, studieadministratör