Hoppa direkt till innehållet
printicon

Barnet, omvärlden och fritidshemmets uppdrag

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

I kursen belyses fritidshemmets uppdrag ur historiskt, samhälleligt och hållbarhetsperspektiv. Uppdraget bearbetas med utgångspunkt i rådande styrdokument. Fritidsbegreppets uppdrag att erbjuda rekreation och meningsfull fritid behandlas samt betydelsen för barns identitetsskapande utifrån social klass, kön och etnicitet. Vidare ungas användning av sociala medier, främjandet av hälsa genom rörelse samt teorier om lärande i fritidshemmet utifrån elevers perspektiv ingår.


 

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Kontaktperson för kursen är:
Christine Lindström