"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

TILL DIG SOM ÄR ANTAGEN PÅ KURSEN

Barnrätt i samhälle och professionspraktik

Välkommen till kursen Barnrätt i samhälle och professionspraktik! Innan du kan börja måste du göra några saker innan kursstart. Här får du veta vad du måste göra, hur och när. Du kan även läsa lite mer om kursen, universitetet och livet som student.  Väl mött i vår!

Så här börjar du

 • 2. Registrera dig på kursen

  När du har tackat ja till din plats, måste du registrera dig på kursen. För den här kursen ska du själv registrera dig på Studentwebben innan kursstart. Webbregistreringen öppnar den 10 januari och funktionen kommer att vara öppen till och med den 18 januari.

  För att du ska kunna registrera dig på kursen krävs det att du är antagen till kursen. Under fliken ”Registrering” på webbplatsen https://www.umu.se/student/mina-studier/sa-funkar-studentwebben/ finns mer information som beskriver hur registreringen går till.

  Det finns särskilda förberedelseuppgifter till den första seminariet, se information om det längre ner på den här sidan.

  Fäll ihop
 • 3. Börja kursen

  2022-01-17

  Tid: Valfri (se video)

  Plats: Canvas

  Fäll ihop

Om kursen

 • Kursens upplägg

  Varmt välkommen till kursen Barnrätt i samhälle och professionspraktik 7,5 hp, vt 2022!

  Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap om barns rättigheter och rättsliga ställning. Utgångspunkt tas i samhällsutmaningar och professionsroller i förhållande till barns rätt. Barnrättens centrala begrepp och principer, såsom barnets bästa, barns rätt att komma till tals, säkerställande av barns utveckling och icke-diskriminering av barn, fördjupas. En tyngdpunkt finns på tolkning och tillämpning av barnkonventionen.

  Kursen är från och med vårterminen nystartad. Den går på helfart och är helt nätbaserad (med ev. undantag om vi har föreläsningar på campus, men då sänder vi ut till Zoom samtidigt). Alla obligatoriska läraktiviteter sker via Canvas och Zoom. Kursen är på avancerad nivå och läses gemensamt med studenter från juristprogrammet. Basgruppsarbetet sker i tvärgrupper. Att läsa en kurs tvärvetenskapligt – tillsammans med en annan professionsutbildning – är något som särskilt brukar uppskattas av deltagare. Av de olika utbildningsbakgrunderna följer olika pusselbitar som sammantagna är avgörande för barns rättigheter.
        Eftersom detta är en kurs i rättsvetenskap, se till att inför kursstart friska upp kunskaperna i juridik från tidigare terminer, t.ex. genom att läsa grundkursens metodbok om juridisk metod – om hur en tolkar lagar och använder rättskällor.

  Från terminsstartsdagen (17 jan) kommer videoföreläsning med kursintroduktion att finnas på Canvas. Samma dag kl. 14:30-15:00 kommer kursansvarig att finnas tillgänglig i Zoom för eventuella frågor kring kursens innehåll och upplägg. Kursens första obligatoriska inslag (seminarium, via Zoom) är på ons 19 jan kl. 13-15.


  Om kursens innehåll

  Kursen har sju obligatoriska seminarier. Dessa är olika till omfattning och karaktär. De bygger på individuell förberedelse och (oftast) förberedelsearbete i basgrupp samt i vissa fall åtföljs seminarierna av individuella reflektionsuppgifter. De första fem veckornas heltidsstudier är fördelade enligt följande:

        Den första veckan handlar om barnrättsliga utgångspunkter och barnrättsliga utmaningar i samhälle och professionspraktik. Veckan innehåller tre seminarier, som har individuell reflektionsuppgift att inlämna i efterhand. Den andra veckan fördjupas tolkning och tillämpning av barnkonventionen och särskilt barnets bästa. Det seminariet har en individuell uppgift att lämna in i förväg och en basgruppsuppgift att förbereda. Den tredje veckan fördjupas rättsteoretiska frågor om barns rätt utifrån exempelvis barns tillgång till rättvisa och rättssäkerhet. Det behandlas genom ett seminarium i två delar, som bygger på ett arbete som varje basgrupp skriver och inlämnar samt redovisar och diskuterar vid seminariet. Den fjärde veckan innehåller två seminarier med ämnesfördjupning, bland annat barns rätt och ställning i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Den avslutande femte veckan innehåller en PM-uppgift, som handlar om att analysera, värdera och argumentera kring en given barnrättslig frågeställning, inom givna tidsramar och bygger på vad som har behandlats under kursens gång.

   

  För den som vill förbereda sig inför kursstart:

  Utöver att sätta sig in i det juridiska (metod-)tänkandet igen, eftersom det kommer att utgöra en bas, så rekommenderas läsning av nedanstående tre texter, som finns på internet (se länkarna). Vid det första seminariet på kursen (ons 19 jan) kommer det att handla dels om att identifiera aktuella barnrättsliga utmaningar, dels om att fördjupa och konkretisera hur barns rätt kan tas tillvara:

  o   Tidskriften Advokatens temanummer om barns rätt (Nr 1 2021 Årgång 87), ”Utredaren: Utmaning att göra verkstad av barnkonventionen.” https://www.advokaten.se/Tidningsnummer/new-page/nr-1-2021/utmaning-att-gora-verkstad-av-barnkonventionen/


  o   Tidskriften Advokatens temanummer om barns rätt (Nr 1 2021 Årgång 87), ”Barnkonventionen som lag: Mycket arbete återstår för att barns röster ska höras” https://www.advokaten.se/Tidningsnummer/new-page/nr-1-2021/mycket-arbete-aterstar-for-att-barns-roster-ska-horas/


  o   Barnrättsbyråns senaste rapport (2021) ”…och jag kunde inte andas” – En granskning av våld mot barn på de statliga ungdomshemmen.” https://barnrattsbyran.se/app/uploads/2021/10/SiS-rapport-uppslag-1-1-1.pdf Företrädare från Barnrättsbyrån Umeå kommer att medverka vid det första seminariet.


  Vi ses i januari!

  Hälsar Maria Forsman maria.forsman@umu.se (kursansvarig), lärarlag och gäster.

   

   

  Fäll ihop

Ny vid Umeå universitet

 • Aktivera ditt Umu-id

  Som student behöver du ett Umu-id (ditt användarkonto). Ditt Umu-id använder du för att till exempel

  • registrera dig på kurser
  • lämna in tentor och uppgifter och se dina studieresultat
  • komma åt din studentmejl
  • skaffa Umu-kort
  • använda datorer i datorsalar och universitetets trådlösa nätverk.

  När du är ny student får du automatiskt ett användarkonto när du antagits, men du måste själv aktivera det för att det ska fungera.

  Så här aktiverar jag mitt Umu-id.

  Det här funkar ju inte. Hjälp!

  Om du får problem att att logga in eller aktivera ditt Umu-id så kontakta IT-supporten Servicedesk där du kan ställa frågor och få hjälp.

  Fäll ihop
 • Skaffa Umu-kort

  När du är på våra campus i Umeå och Örnsköldsvik kommer du att behöva ett Umu-kort. Det är ett kort som fungerar som

  • passerkort
  • lånekort för universitetsbiblioteket
  • kopierings- och utskriftskort.

  Du får inte kortet automatiskt, utan måste själv ansöka om att få det.

  Ansök om Umu-kort.

  Fäll ihop
 • Digitala studiestartsföreläsningar 10-13 januari

  Har du inte pluggat hos oss tidigare så kan det vara mycket att komma in i och hålla reda på. Välkommen till våra digitala föreläsningar 10-13 januari då vi guidar dig genom studiestarten. Föreläsningarna är ca en timme lång och ges i Zoom. Vad vill du veta mer om?

  • Ny på universitetet – en överblick
  • Varför finns studentkåren?
  • IT-tjänster för studenter
  • Studera med funktionsnedsättning
  • Hjälp för att söka, skriva och studera
  • Akademiskt skrivande och studieteknik
  • Din hälsa under studietiden
  • Om existentiell hälsa, mening och balans
  Fäll ihop
 • Tillgång till hela Microsoft Office 365

  Under din studietid har du gratis tillgång till hela Microsoft Office 365. I Office 365 ingår bland annat Teams, Word, Excel, Powerpoint, Whiteboard Forms, din studentmejl och en mängd andra tjänster. Allt för att underlätta studierna och ditt samarbete med andra studenter. För att få tillgång till Office behöver du först aktivera ditt Umu-id.

  Office 365 och hur jag installerar det.

  Fäll ihop
 • Om något krånglar finns Infocenter

  Infocenter hjälper dig med det du kan behöva för att ta dig genom de första veckorna som ny student. Här kan du till exempel få hjälp med ditt Umu-id, att hitta rätt i lokaler eller träffa en studievägledare. Och skulle de inte ha ett svar direkt, så vet de var och hur de vägleder dig vidare. Infocenter håller till i huset Universum, mitt på Campus Umeå. 

  Hitta till Infocenter på Campus Umeå (Mazemap).

  Infocenter – ger svar, hjälp och vägledning.

  Fäll ihop

Kontakta oss

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)