"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

TILL DIG SOM ÄR ANTAGEN PÅ KURSEN

Barnrätt i samhälle och professionspraktik

Välkommen till kursen Barnrätt i samhälle och professionspraktik! Innan du kan börja måste du göra några saker innan kursstart. Här får du veta vad du måste göra, hur och när. Du kan även läsa lite mer om kursen, universitetet och livet som student.  Väl mött i vår!

Så här börjar du

 • 2. Registrera dig på kursen

  När du har tackat ja till din plats, måste du registrera dig på kursen. För den här kursen ska du själv registrera dig på Studentwebben innan kursstart. Webbregistreringen öppnar den 10 januari och funktionen kommer att vara öppen till och med den 18 januari.

  För att du ska kunna registrera dig på kursen krävs det att du är antagen till kursen. Under fliken ”Registrering” på webbplatsen https://www.umu.se/student/mina-studier/sa-funkar-studentwebben/ finns mer information som beskriver hur registreringen går till.

  Det finns särskilda förberedelseuppgifter till den första seminariet, se information om det längre ner på den här sidan.

  Fäll ihop
 • 3. Börja kursen

  2022-01-17

  Tid: Valfri (se video)

  Plats: Canvas

  Fäll ihop

Om kursen

 • Kursens upplägg

  Varmt välkommen till kursen Barnrätt i samhälle och professionspraktik 7,5 hp, vt 2022!

  Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap om barns rättigheter och rättsliga ställning. Utgångspunkt tas i samhällsutmaningar och professionsroller i förhållande till barns rätt. Barnrättens centrala begrepp och principer, såsom barnets bästa, barns rätt att komma till tals, säkerställande av barns utveckling och icke-diskriminering av barn, fördjupas. En tyngdpunkt finns på tolkning och tillämpning av barnkonventionen.

  Kursen är från och med vårterminen nystartad. Den går på helfart och är helt nätbaserad (med ev. undantag om vi har föreläsningar på campus, men då sänder vi ut till Zoom samtidigt). Alla obligatoriska läraktiviteter sker via Canvas och Zoom. Kursen är på avancerad nivå och läses gemensamt med studenter från juristprogrammet. Basgruppsarbetet sker i tvärgrupper. Att läsa en kurs tvärvetenskapligt – tillsammans med en annan professionsutbildning – är något som särskilt brukar uppskattas av deltagare. Av de olika utbildningsbakgrunderna följer olika pusselbitar som sammantagna är avgörande för barns rättigheter.
        Eftersom detta är en kurs i rättsvetenskap, se till att inför kursstart friska upp kunskaperna i juridik från tidigare terminer, t.ex. genom att läsa grundkursens metodbok om juridisk metod – om hur en tolkar lagar och använder rättskällor.

  Från terminsstartsdagen (17 jan) kommer videoföreläsning med kursintroduktion att finnas på Canvas. Samma dag kl. 14:30-15:00 kommer kursansvarig att finnas tillgänglig i Zoom för eventuella frågor kring kursens innehåll och upplägg. Kursens första obligatoriska inslag (seminarium, via Zoom) är på ons 19 jan kl. 13-15.


  Om kursens innehåll

  Kursen har sju obligatoriska seminarier. Dessa är olika till omfattning och karaktär. De bygger på individuell förberedelse och (oftast) förberedelsearbete i basgrupp samt i vissa fall åtföljs seminarierna av individuella reflektionsuppgifter. De första fem veckornas heltidsstudier är fördelade enligt följande:

        Den första veckan handlar om barnrättsliga utgångspunkter och barnrättsliga utmaningar i samhälle och professionspraktik. Veckan innehåller tre seminarier, som har individuell reflektionsuppgift att inlämna i efterhand. Den andra veckan fördjupas tolkning och tillämpning av barnkonventionen och särskilt barnets bästa. Det seminariet har en individuell uppgift att lämna in i förväg och en basgruppsuppgift att förbereda. Den tredje veckan fördjupas rättsteoretiska frågor om barns rätt utifrån exempelvis barns tillgång till rättvisa och rättssäkerhet. Det behandlas genom ett seminarium i två delar, som bygger på ett arbete som varje basgrupp skriver och inlämnar samt redovisar och diskuterar vid seminariet. Den fjärde veckan innehåller två seminarier med ämnesfördjupning, bland annat barns rätt och ställning i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Den avslutande femte veckan innehåller en PM-uppgift, som handlar om att analysera, värdera och argumentera kring en given barnrättslig frågeställning, inom givna tidsramar och bygger på vad som har behandlats under kursens gång.

   

  För den som vill förbereda sig inför kursstart:

  Utöver att sätta sig in i det juridiska (metod-)tänkandet igen, eftersom det kommer att utgöra en bas, så rekommenderas läsning av nedanstående tre texter, som finns på internet (se länkarna). Vid det första seminariet på kursen (ons 19 jan) kommer det att handla dels om att identifiera aktuella barnrättsliga utmaningar, dels om att fördjupa och konkretisera hur barns rätt kan tas tillvara:

  o   Tidskriften Advokatens temanummer om barns rätt (Nr 1 2021 Årgång 87), ”Utredaren: Utmaning att göra verkstad av barnkonventionen.” https://www.advokaten.se/Tidningsnummer/new-page/nr-1-2021/utmaning-att-gora-verkstad-av-barnkonventionen/


  o   Tidskriften Advokatens temanummer om barns rätt (Nr 1 2021 Årgång 87), ”Barnkonventionen som lag: Mycket arbete återstår för att barns röster ska höras” https://www.advokaten.se/Tidningsnummer/new-page/nr-1-2021/mycket-arbete-aterstar-for-att-barns-roster-ska-horas/


  o   Barnrättsbyråns senaste rapport (2021) ”…och jag kunde inte andas” – En granskning av våld mot barn på de statliga ungdomshemmen.” https://barnrattsbyran.se/app/uploads/2021/10/SiS-rapport-uppslag-1-1-1.pdf Företrädare från Barnrättsbyrån Umeå kommer att medverka vid det första seminariet.


  Vi ses i januari!

  Hälsar Maria Forsman maria.forsman@umu.se (kursansvarig), lärarlag och gäster.

   

   

  Fäll ihop

Ny vid Umeå universitet

 • Aktivera ditt Umu-id

  Umu-id är ditt användarkonto. Det behöver du för att kunna registrera dig på utbildningen. När du är ny student får du automatiskt ett Umu-id, men du måste själv aktivera det för att det ska fungera.

  Umu-id kommer du behöva när du ska:
  • registrera dig på kurser
  • lämna in tentor, uppgifter eller se dina resultat
  • kolla din studentmejl
  • skaffa Umu-kort
  • använda datorer i datorsalar och universitetets wifi.

  Jag vill aktivera mitt Umu-id.

  Om du får problem att logga in eller aktivera ditt Umu-id kontakta IT-supporten Servicedesk så får du hjälp.

  Fäll ihop
 • Beställ ditt Umu-kort

  När du är på något av våra campus kommer du behöva ett Umu-kort. Umu-kortet är personligt och fungerar som passerkort, kopieringskort och lånekort. Allt i ett. För att få tillgång till kortet måste du själv ansöka om det.

  Jag ansöker om Umu-kortet på en gång

  Fäll ihop
 • Se på digitala studiestartsföreläsningar

  Om du inte har pluggat hos oss tidigare kan det vara mycket att komma in i och hålla reda på. Välkommen till våra digitala föreläsningar 9-12 januari då vi guidar dig genom studiestarten. Tittar gör du var du vill, föreläsningarna ges i Zoom. Det här får du vet mer om:

  • Ny på universitetet – en överblick
  • Varför finns studentkåren?
  • IT-tjänster för studenter
  • Studera med funktionsnedsättning
  • Hjälp för att söka, skriva och studera
  • Akademiskt skrivande och studieteknik
  • Din hälsa under studietiden
  • Om existentiell hälsa, mening och balans

  Se datum och tid för varje föreläsning via länken

   

  Fäll ihop
 • Sök stöd vid funktionsnedsättning

  Sök det pedagogiska stöd du har rätt till på direkten. Då är det fixat när terminen börjar och du bara vill komma i gång med utbildningen.

  Du kan få stöd om du till exempel har dyslexi, adhd eller nedsatt syn. Beroende på dina behov finns olika typer av stöd. Vanligt är att en får anteckningsstöd, längre skrivtid eller anpassning av sitt kursmaterial. Målet är helt enkelt att göra det lättare för dig att plugga på lika villkor.

  Följ länken för att lära dig mer om stödet och hur du ansöker.

  Fäll ihop
 • Fråga Infocenter om det krånglar

  Infocenter, möjligen de bästa vi har. De hjälper dig genom de första veckorna som ny student. Kanske behöver du hjälp med ditt Umu-id, att hitta rätt i lokalerna eller snabbt stämma av med en studievägledare? Och skulle de inte ha ett svar direkt, så vet de var och hur de vägleder dig vidare.

  Infocenter håller till i Universum, huset mitt på Campus Umeå. Det är bara att du hör av dig om något krånglar.

  Hitta till Infocenter (Mazemap)

  Infocenter ger hjälp och stöd

  Fäll ihop

Kontakta oss

Ditt meddelande skickas till Infocenter. Vid behov skickar de vidare till den person som är mer insatt i det som din fråga gäller.

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)