Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

TILL DIG SOM ÄR ANTAGEN PÅ KURSEN

Barnrätt

Välkommen till kursen Barnrätt! Innan du kan börja måste du göra några saker innan kursstart. Här får du veta vad du måste göra, hur och när. Du kan även läsa lite mer om kursen, universitetet och livet som student.  Väl mött i höst!

Så här börjar du

 • 2. Registrera dig på kursen

  När du har tackat ja till din plats, måste du registrera dig på kursen. För den här kursen ska du själv registrera dig på Studentwebben innan kursstart. Webbregistreringen öppnar den 24 augusti och funktionen kommer att vara öppen till och med den 1 september.

  För att du ska kunna registrera dig på kursen krävs det att du är antagen till kursen och att du har aktiverat ditt Umu-id. Umeå universitet erbjuder alla studenter ett användarkonto i samband med antagningen och mer information hittar du nedan, under rubriken: "Ny vid Umeå universitet".

  Under fliken ”Registrering” på webbplatsen https://www.umu.se/student/mina-studier/sa-funkar-studentwebben/ finns mer information som beskriver hur registreringen går till.

  Det finns särskilda förberedelseuppgifter till den första sammankomsten, se information om det längre ner på den här sidan.

  Fäll ihop
 • 3. Börja kursen

  31 augusti

  Tid: Under dagen

  Plats: Lärplattformen Cambro

  Datum för de fem sammankomsterna:

  1. Den 3-4 september (digital)

  2. Den 24-25 september (Campus, Umeå)

  3. Den 15-16 oktober (Campus, Umeå)

  4. Den 5-6 november (Campus, Umeå)

  5. Den 14 eller 15 december (Campus, Umeå)

  Fäll ihop

Om kursen

 • Kursens upplägg

  Varmt välkommen till kursen Barnrätt 15 hp, ht 2020!
  Kursen är valbar på socionomprogrammet och på juristprogrammet samt ges som fristående kurs på avancerad nivå. Kursen går på halvfart och sträcker sig över hela terminen. Upplägget är studerandeaktiva arbetsformer med möjlighet till egen fördjupning. Undervisningen ges vid fem obligatoriska sammankomster i Umeå som vanligen är två arbetsdagar vardera. Mellan sammankomsterna sker eget arbete individuellt och i grupp. Examination sker genom olika seminarier som bygger på förberedelsearbete individuellt och i grupp, och genom en avslutande individuell skrivuppgift där det även ingår att kritiskt värdera sin egen och en studiekamrats kunskaps(re)produktion (kamrat- och självvärdering).

  Kursens upplägg möjliggör distansstudier, men sammankomsterna utgör kursens undervisningsinnehåll och examination vilket innebär att du också måste vara med på plats i Umeå för att kunna bli godkänd på kursen. Höstterminen 2020 utgår vi från i huvudsak campusupplägg, men är beredda på att ställa om till distansundervisning om Coronapandemi-situationen skulle kräva det. Den första sammankomsten i höst kommer dock att vara digital, bland annat på grund av lokalbokningsläget och att inslagen fungerar väl för distansundervisning. Sammankomst 2-5 är planerade för campusundervisning i Umeå.

  HT 2020 startar den 31 augusti, och från terminsstart kommer videoföreläsningar mm att finnas på lärplattformen. Kursens första seminarium (via Zoom) äger rum torsdag 4 sept kl. 10:15.

  Datum för de fem sammankomsterna:
  1. Den 3-4 september (digital)

  2. Den 24-25 september (Campus, Umeå)

  3. Den 15-16 oktober (Campus, Umeå)

  4. Den 5-6 november (Campus, Umeå)

  5. Den 14 eller 15 december (Campus, Umeå)

  Om kursens innehåll
  Kursen avser att ge fördjupad kunskap om barnrätten som rättsområde och forskningsfält, om barnrättens grundläggande begrepp samt om olika teoretiska perspektiv på barn och barnrätt. Till lärandemålen hör också en fördjupad förmåga att använda barnrättens rättskällor vid rättstillämpning inom olika professionsområden som direkt eller indirekt berör barn och förmåga att självständigt identifiera och analysera barnrättsliga problem.

  Väl mött i höst!

  Hälsar Maria Forsman maria.forsman@umu.se (kursansvarig), lärarlag och gäster.

  Fäll ihop
 • Förberedelser inför sammankomst 1

  Vid sammankomst 1 introduceras och behandlas kursens teoretiska grunder, kursens lärandemodell, det barnrättsliga materialet och ges en bred bas av barnrättsliga problem. Inför sammankomsten finns följande förberedelseuppgifter:

  Barnrättsliga utgångspunkter: Fundera över den kunskap och de synsätt som du tar med dig till kursen när det gäller barns ställning i familjen och i samhället. Vad vill du särskilt betona när det gäller barns situation och rättsliga position idag? Fundera också över barnrätt och barnets röst i media idag och förr: I vilken mån, när och hur framställs barn och barns rättigheter i media? Använd en aktuell dagstidning (nätupplaga går också bra). Läs igenom alla rubriker och ämnen och anteckna de som relaterar till barnrätt tillsammans med en uppskattning av hur stor andel dessa utgörs av i relation till andra nyheter (För att göra detta krävs att du först tänker ut en arbetsdefinition på vad ”barnrätt” är.) I ditt eller dina exempel på barnrättsliga nyheter, fundera på följande: I vilken mån är nyheten kunskaps- eller erfarenhetsbaserad? Framkommer barnets egna röst och synpunkter? Används foto på barnet/barn? Vad vill du särskilt betona i den generella frågeställningen om hur barn (barns synpunkter, bilder på barn, etc.) ”används” i (nyhets-)media idag? Skriv ner dina tankar och iakttagelser. Observera att frågorna är allmänna och utgår mer från dina värderingar och reflektioner än specifika källor och teoretiska utgångspunkter. Syftet med förberedelserna är att samlas och mötas i samtal om barn och juridik, och om olika synsätt på barn.
   
  Barnrättsliga problem: Ett inledande inslag handlar också om vilka viktiga utmaningar som finns i den barnrättsliga praktiken (rättstillämpningen) och i den barnrättsliga forskningen. Inför detta inslag är uppgiften att begrunda var Du tänker att de största bristerna finns när det gäller barns rättighetsskydd. Vilka rättigheter är svårast för barn att få tillgodosedda? När är barn som mest sårbara, rättsligt sett? Vilka scenarion är de största utmaningarna för den barnrättsliga regleringen? Anteckna några punkter kring hur Du ser på detta.


  Barn(konventions)rättslig metod. Läs igenom Ds 2019:23 Vägledning vid tolkning och tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter (finns på regeringen.se)
   
  Modell för lärande: På detta inslag behandlas kursens pedagogiska utgångspunkter. Inslaget ger utrymme för att reflektera över och diskutera kursens upplägg, lärandemål och examinationsuppgifterna, i förhållande till bland annat examensmålen för din utbildning. Förbered dig genom att läsa igenom de förväntade studieresultaten i kursplanen, googla lärandemodellen "Blooms taxonomi" för att bekanta dig med hur den ser ut, och läs igenom de nationella mål som finns för din utbildning (i utbildningsplanen). Länkar för detta kommer att finnas på lärplattformen vid terminsstart.

  Fäll ihop

Ny vid Umeå universitet

 • Aktivera ditt Umu-id

  Som student behöver du ett Umu-id (ditt användarkonto). Ditt Umu-id använder du för att till exempel

  • registrera dig på kurser
  • lämna in tentor och uppgifter och se dina studieresultat
  • komma åt din studentmejl
  • skaffa Umu-kort
  • använda datorer i datorsalar och universitetets trådlösa nätverk.

  När du är ny student får du automatiskt ett användarkonto när du antagits, men du måste själv aktivera det för att det ska fungera.

  Så här aktiverar jag mitt Umu-id.

  Det här funkar ju inte. Hjälp!

  Om du får problem att att logga in eller aktivera ditt Umu-id så kontakta IT-supporten Servicedesk där du kan ställa frågor och få hjälp.

  Fäll ihop
 • Skaffa Umu-kort

  När du är på våra campus i Umeå och Örnsköldsvik kommer du att behöva ett Umu-kort. Det är ett kort som fungerar som

  • passerkort
  • lånekort för universitetsbiblioteket
  • kopierings- och utskriftskort.

  Du får inte kortet automatiskt, utan måste själv ansöka om att få det.

  Ansök om Umu-kort.

  Fäll ihop
 • Tillgång till hela Microsoft Office 365

  Under din studietid har du gratis tillgång till hela Microsoft Office 365. I Office 365 ingår bland annat Teams, Word, Excel, Powerpoint, Whiteboard Forms, din studentmejl och en mängd andra tjänster. Allt för att underlätta studierna och ditt samarbete med andra studenter. För att få tillgång till Office behöver du först aktivera ditt Umu-id.

  Office 365 och hur jag installerar det.

  Fäll ihop
 • Digitala studiestartsföreläsningar 23–26 augusti

  Det kan vara mycket att komma in i och hålla reda på. Välkommen till våra digitala studiestartsföreläsningar 23–26 augusti, så guidar vi dig genom studiestarten. Vad vill du veta mer om? 

  • Ny på universitetet – en överblick
  • Varför finns studentkåren?
  • IT-tjänster för studenter
  • Studera med funktionsnedsättning
  • Hjälp för att söka, skriva och studera
  • Akademiskt skrivande och studieteknik
  • Din hälsa under studietiden
  • Om existentiell hälsa, mening och balans
  Fäll ihop
 • Om något krånglar finns Infocenter

  Infocenter hjälper dig med det du kan behöva för att ta dig genom de första veckorna som ny student. Här kan du till exempel få hjälp med ditt Umu-id, att hitta rätt i lokaler eller träffa en studievägledare. Och skulle de inte ha ett svar direkt, så vet de var och hur de vägleder dig vidare. Infocenter håller till i huset Universum, mitt på Campus Umeå. 

  Hitta till Infocenter på Campus Umeå.

  Infocenter – ger svar, hjälp och vägledning.

  Fäll ihop

Kontakta oss

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)