Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 mars 2021)

printicon

TILL DIG SOM ÄR ANTAGEN PÅ KURSEN

Barnrätt

Välkommen till kursen Barnrätt! Innan du kan börja måste du göra några saker innan kursstart. Här får du veta vad du måste göra, hur och när. Du kan även läsa lite mer om kursen, universitetet och livet som student.  Väl mött i januari 2019! Hälsar Maria Forsman (kursansvarig), lärarlag och gäster.

Så här börjar du

 • 2. Registrera dig på kursen

  När du har tackat ja till din plats på kursen, måste du registrera dig. Det görs genom upprop på kursintroduktionen. Introduktionstillfället är torsdag 24 januari 2019 kl 10.15

  Det finns särskilda förberedelseuppgifter till den första sammankomsten, se information om det längre ner på den här sidan.

  Kan du inte vara med vid det här tillfället? Meddela oss i förväg! Om du inte kan vara med på introduktionen och inte har meddelat oss i förväg kommer du inte att bli registrerad och kan förlora din plats.

  Fäll ihop
 • 3. Börja kursen

  Torsdag 24 januari 2019

  Tid: 10.15

  Plats: S311

  Datum för de fem sammankomsterna i Umeå vt 19:
  24-25 januari
  14-15 februari
  28-29 mars
  7-8 maj
  27-28 maj

  Fäll ihop

Om kursen

 • Kursens upplägg

  Kursen avser att ge fördjupad kunskap om barnrätten som rättsområde och forskningsfält, om barnrättens grundläggande begrepp samt om olika teoretiska perspektiv på barn och barnrätt. Till lärandemålen hör också en fördjupad förmåga att använda barnrättens rättskällor vid rättstillämpning inom olika professionsområden som direkt eller indirekt berör barn och förmåga att självständigt identifiera och analysera barnrättsliga problem.

  Kursen går på halvfart och sträcker sig över hela terminen. Kursen ges i studerandeaktiva arbetsformer och ger möjlighet till egna val och egen fördjupning. Undervisningen ges vid fem obligatoriska sammankomster i Umeå om två arbetsdagar vardera. Mellan sammankomsterna sker eget arbete individuellt och i grupp. Examination sker genom olika seminarier som bygger på förberedelsearbete individuellt och i grupp, genom en individuell och en muntlig argumentationsuppgift samt genom en avslutande individuell skrivuppgift där det även ingår att kritiskt värdera sin egen och en studiekamrats kunskaps(re)produktion (kamrat- och självvärdering).

  Kursens upplägg möjliggör distansstudier, men sammankomsterna utgör kursens undervisningsinnehåll och examination vilket innebär det att du också måste vara med på plats i Umeå för att kunna bli godkänd på kursen.

  Väl mött i januari 2019!
  Hälsar Maria Forsman maria.forsman@umu.se (kursansvarig), lärarlag och gäster.

  Fäll ihop
 • Förberedelser inför sammankomst 1

  Vid sammankomst 1 introduceras och behandlas kursens teoretiska grunder, kursens lärandemodell, det barnrättsliga materialet och ges en bred bas av barnrättsliga problem. Inför sammankomsten finns följande förberedelseuppgifter:

  1. Barnrättsliga utgångspunkter: Fundera över den kunskap och de synsätt som du tar med dig till kursen när det gäller barns ställning i familjen och i samhället. Vad vill du särskilt betona när det gäller barns situation och position idag? Fundera också över barnrätt och barnets röst i media idag och förr: I vilken mån, när och hur framställs barn och barns rättigheter i media? Använd en aktuell dagstidning (nätupplaga går också bra). Läs igenom alla rubriker och ämnen och anteckna de som relaterar till barnrätt tillsammans med en uppskattning av hur stor andel dessa utgörs av i relation till andra nyheter (För att göra detta krävs att du först tänker ut en arbetsdefinition på vad "barnrätt" är.) I ditt eller dina exempel på barnrättsliga nyheter, fundera på följande: I vilken mån är nyheten kunskaps- eller erfarenhetsbaserad? Framkommer barnets egna röst och synpunkter? Används foto på barnet/barn? Vad vill du särskilt betona i den generella frågeställningen om hur barn (barns synpunker, bilder på barn, etc.) "används" i (nyhets-)media idag? Skriv ner dina tankar och iakttagelser och ta med dem till det första kurstillfället. Observera att frågorna är allmänna och utgår mer från dina värderingar och reflektioner än specifika källor och teoretiska utgångspunkter. Syftet med förberedelserna är att samlas och mötas i samtal om barn och juridik, och om olika synsätt på barn.

  2. Barnrättsbyrån Umeå: Kursen gästas på första sammankomsten av Barnrättsbyrån, en barnrättsorganisation som arbetar på uppdrag av barn och unga i frågor som rör deras rättigheter. Inför detta inslag är uppgiften att begrunda var Du tänker att de största bristerna finns när det gäller barns rättighetsskydd. Vilka rättigheter är svårast för barn att få tillgodosedda? När är barn som mest sårbara, rättsligt sett?

  3. Modell för lärande: På detta inslag behandlas kursens pedagogiska utgångspunkter. Inslaget ger utrymme för att reflektera över och diskutera kursens upplägg, lärandemål och examinationsuppgifterna, i förhållande till bland annat examensmålen för din utbildning. Förbered dig genom att läsa igenom de förväntade studieresultaten i kursplanen, och googla lärandemodellen "Blooms taxonomi" för att bekanta dig med hur den ser ut.

  Fäll ihop
 • Kurslitteratur

  Obligatorisk kurslitteratur

  Vetenskapliga artiklar (se fullständig lista nedan) som tillhandahålls eller görs tillgängliga av utbildningssamordnaren alternativt finns fritt tillgängligt på nätet.

  Daly, Aoife (2018) No Weight for "Due Weight"? A Children's Autonomy Principle in Best Interest Proceedings. I The International Journal of Children's Rights, vol 26, issue 1, s. 61-92.

  Forsman, Maria (2017) The Swedish "special representatives for children" and their role in Barnahus. I Johansson et al (ed.) Collaborating against child abuse: exploring the Nordic Barnahus model. Palgrave Macmillan, s. 227-248

  Freeman, Michael (2000) The Future of Children's Rights. I Children & Society, vol. 14, s. 277-293.

  Leviner, Pernilla (2018) Barnkonventionen som svensk lag: en diskussion om utmaningar och möjligheter för att förverkliga barns rättigheter. I Förvaltningsrättslig tidskrift, nr 2 2018, s. 287-311.

  Leviner, Pernilla (2018) Child Participation in the Swedish Child Protection System: Child-Friendly Focus but Limited Child Influence on Outcomes. I The International Journal of Children's Rights, Vol. 26, nr 1, s. 136-158

  Tobin, John (2015) Understandig Children's Rights: A Vision beyond Vulnerability. I Nordic Journal of International Law, vol. 84, issue 2, s. 155-182.

  Schiratzki, Johanna (2013) Some reflections on the principle of the best interests of the child – in the light of normality and exceptions. I International Family Law, Policy and Practice, vol. 1, no 1, s. 8-13.

  Smith, Rhona (2013) The third optional protocol to the UN Convention on the rights of the child? – Challenges arising transforming the rhetoric into reality. International Journal of Children's Rights, 21: 305-322.

  Samt lagtext i senaste lydelse (med fördel hämtad från riksdagen.se),

  Prop. 2017/18:186 Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter

  Barnrättskommitténs senaste sammanfattande slutsatser och rekommendationer till Sverige,


  Barnrättskommitténs allmänna kommentarer (hämtas med fördel från Barnombudsmannens web), och

  Riktlinjer från Europarådets
  ministerkommitté för ett barnvänligträttsväsende.

  Referenslitteratur:
  Brattström, Margareta & Jänterä-Jareborg, Maarit (red, 2017) För barns bästa. Vänbok till Anna Singer. Uppsala: Iustus förlag.

  Cederborg, Ann-Christin & Warnling-Nerep, Wiweka (red, 2014) Barnrätt. En antologi. Stockholm: Norstedts Juridik.

  Leviner, Pernilla & Lundström Tommy (red, 2017) Tvångsvård av barn och unga – rättigheter, utmaningar och gränszoner. Stockholm: Wolters Kluwer.

  Ryberg-Welander, Lotti (red., 2012) Rätt, social utsatthet och samhälleligt ansvar.
  Festskrift till Anna Hollander, Stockholm: Norstedts Juridik.

  Schiratzki, Johanna (2017) Barnrättens grunder, 7 uppl. Lund: Studentlitteratur.

   

  Fäll ihop

Ny vid Umeå universitet

 • Med anledning av Covid-19. Vi ställer inte in. Vi ställer om.

  Så kul att du sökt till oss, och vi ser framemot att ses! Det är annorlunda tider och vi är mitt i en pandemi där vi håller avstånd och visar hänsyn till varandra. Det är fortfarande så att utbildningar som hålls på campus kan komma att påverkas på olika sätt. Till exempel kan vissa delar av undervisningen ske på distans, så att vi inte samlas alla på campus samtidigt.

  Bästa stället att hålla sig uppdaterad om vad som händer och hur dina studier kan komma att påverkas är på Studentwebben. Där hittar du också råd, tips och verktyg för studier och samarbete på distans. Sidorna uppdateras löpande, så fort det kommer nya regler eller rekommendationer.

  Förändringar på grund av Covid-19

  Fäll ihop
 • Välkommen ny student på Umeå universitet

  Det du behöver tänka på innan du börjar, samlat på ett och samma ställe på webben. Kommer jag trivas? Kommer jag hitta någonstans att bo? Få nya vänner? Vi kanske inte kan ge dig alla svar, men visar dig var du hittar information. Välkommen!

  Ny student på Umeå universitet

  Fäll ihop
 • Introduktionsföreläsningar – ny på universitetet

  Har du inte pluggat hos oss tidigare så kan det vara mycket att hålla reda på. Välkommen till våra digitala introduktionsföreläsningar 13-15 januari, så guidar vi dig genom studiestarten. Vad vill du veta mer om?

  • Ny på universitetet – så funkar det
  • Varför finns studentkåren?
  • Studera med funktionsnedsättning
  • IT-tjänster för studenter
  • Akademiskt skrivande och studieteknik
  • Din hälsa under studietiden
  • Prestera och vara – hur hittar jag balans
  Fäll ihop
 • Aktivera ditt Umu-id!

  Som student kommer du att behöva ett Umu-id (ditt användarkonto) för att till exempel

  • registrera dig på kurser
  • lämna in tentor och uppgifter och se dina studieresultat
  • komma åt din studentmejl
  • skaffa Umu-kort
  • använda datorer i datorsalar och universitetets trådlösa nätverk.

  Om du är ny student får du automatiskt ett användarkonto när du antagits, men du måste själv aktivera det för att det ska fungera.

  Jag vill veta mer om Umu-id och hur jag aktiverar det.

  Det här funkar ju inte. Hjälp!

  Om du får problem att aktivera ditt konto eller logga in vänder du dig till Servicedesk. Där hittar du svar på vanliga frågor, manualer och kan ställa frågor.

  Fäll ihop
 • Skaffa Umu-kort

  När du är på våra campus i Umeå och Örnsköldsvik kommer du att behöva ett Umu-kort. Det är ett kort som fungerar som

  • passerkort
  • lånekort för universitetsbiblioteket
  • kopierings- och utskriftskort.

  Du får inte kortet automatiskt, utan måste själv ansöka om att få det. Så här gör du för att ansöka om ditt Umu-kort.

  Fäll ihop
 • Välkomstmässa

  Save the date! Digital välkomstmässa – ett perfekt tillfälle för dig att få koll på vad universitetet och Umeå kan erbjuda.

  Mässan startar kl 12 med en rejäl kick-off på huvudscenen. Därefter tar mässan vid. Där i vimlet kan du läsa om de utställande organisationerna och besöka mässmontrar virtuellt. Under tiden kommer det att finns representanter från organisationerna på plats i den virtuella värld mässan befinner sig i.

  När: Fredag 29 januari 2021
  Tid: Klockan 12.00 - 16:00

  Här håller du koll på Välkomstmässan. På sajten hittar du även studentföreningar, kårknutna föreningar och externa ideella föreningar. Föreningar som verkar i Umeå och på campus. Webben är ny och växer från vecka till vecka.

  Fäll ihop
 • Mottagningen

  Studielivet är mycket mer än bara studier! Studentkårerna arrangerar till studiestarten en mottagning för att välkomna alla nya studenter på Umeå universitet.

  Du som väljer att vara med får vänner för livet, känna hur studentlivet fungerar och lära dig studentikosa ord och sånger. För visst vill du också få ut det mesta av din studietid i Umeå du med?

  När: Mottagningen börjar den 13 januari och slutar den 29 januari. 

  Här håller du koll på och går med i mottagningen

  Fäll ihop
 • Gå med i en studentkår

  Studentkårerna arbetar för att du ska ha inflytande över dina studier och din studiesituation. De hjälper till att knyta ihop studietiden med näringslivet för din framtida karriär och om du skulle uppleva problem med din utbildning, kan du få hjälp. Ta chansen att vara med och bestämma.

  Det är inte bara dina rättigheter kårerna bevakar. Som medlem i en studentkår är du också med och formar organisationen. Ska kåren driva pubar, caféer, gym? Kanske ordna bio, konserter eller föreläsningar?

  Det är inte längre obligatoriskt att vara medlem i en studentkår, men det finns som du ser fortfarande många fina anledningar att vara med.

  På Umeå universitet har vi tre studentkårer

  Här hittar du svar på några vanliga frågor om vad som är grejen med kåren.

   

  Fäll ihop
 • Om något krånglar finns Infocenter

  Mitt på campus Umeå i huset Universum (ja, det heter så) ligger Infocenter – den plats du alltid kan vända dig till för att få svar, hjälp och vägledning. Här hittar du allt du kan behöva för att ta dig genom de första veckorna som ny student i en, kanske, ny stad. Här får du till exempel hjälp med ditt Umu-id, att hitta rätt i lokaler eller träffa en studievägledare. Infocenter kan svara på de flesta frågor, och har de inte ett svar direkt så vet de var och hur de vägleder dig vidare.

  Med anledning av Covid-19 är det viktigt att vi inte är för många personer i lokalen samtidigt. Därför vill vi helst att du i första hand mejlar, ringer eller chattar med oss.

  Infocenter ger svar, hjälp och vägledning

  Fäll ihop

Kontakta oss

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)