Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.

TILL DIG SOM ÄR ANTAGEN PÅ KURSEN

Barnrätt

Välkommen till kursen Barnrätt! Innan du kan börja måste du göra några saker innan kursstart. Här får du veta vad du måste göra, hur och när. Du kan även läsa lite mer om kursen, universitetet och livet som student.  Väl mött i januari!

Så här börjar du

 • 2. Registrera dig på kursen

  När du har tackat ja till din plats, måste du registrera dig på kursen. För den här kursen ska du själv registrera dig på Studentwebben innan kursstart. Webbregistreringen öppnar den 13 januari och funktionen kommer att vara öppen till och med den 21 januari.

  För att du ska kunna registrera dig på kursen krävs det att du är antagen till kursen och att du har aktiverat ditt Umu-id. Umeå universitet erbjuder alla studenter ett användarkonto i samband med antagningen och mer information hittar du nedan, under rubriken: "Ny vid Umeå universitet".

  Under fliken ”Registrering” på webbplatsen https://www.umu.se/student/mina-studier/sa-funkar-studentwebben/ finns mer information som beskriver hur registreringen går till.

  Vårterminen 2020 är det kursintroduktion kl. 10:15 torsdag den 23 januari 2020, i UB 333.

  Det finns särskilda förberedelseuppgifter till den första sammankomsten, se information om det längre ner på den här sidan.

  Fäll ihop
 • 3. Börja kursen

  Torsdag 23 januari 2020

  Tid: 10.15

  Plats: UB 333

  Datum för de fem sammankomsterna i Umeå vt 2020:
  Sammankomst 1: tor-fre 23-24 januari
  Sammankomst 2: tor-fre 13-14 februari
  Sammankomst 3: tor-fre 26-27 mars
  Sammankomst 4: mån 20 april (fre den 17 april är också seminariedag, men det sker på nätet)
  Sammankomst 5: tis-ons 2-3 juni

  Fäll ihop

Om kursen

 • Kursens upplägg

  Kursen är valbar på socionomprogrammet och på juristprogrammet samt ges som fristående kurs på avancerad nivå.

  VT 2020 är det kursintroduktion kl. 10:15 torsdag den 23 januari 2020, i UB 333. Datum för de fem sammankomsterna i Umeå vt 2020:
  Sammankomst 1: tor-fre 23-24 januari
  Sammankomst 2: tor-fre 13-14 februari
  Sammankomst 3: tor-fre 26-27 mars
  Sammankomst 4: mån 20 april (fre den 17 april är också seminariedag, men det sker på nätet)
  Sammankomst 5: tis-ons 2-3 juni

  Om kursen
  Kursen avser att ge fördjupad kunskap om barnrätten som rättsområde och forskningsfält, om barnrättens grundläggande begrepp samt om olika teoretiska perspektiv på barn och barnrätt. Till lärandemålen hör också en fördjupad förmåga att använda barnrättens rättskällor vid rättstillämpning inom olika professionsområden som direkt eller indirekt berör barn och förmåga att självständigt identifiera och analysera barnrättsliga problem.

  Kursen går på halvfart och sträcker sig över hela terminen. Kursen ges i studerandeaktiva arbetsformer och ger möjlighet till egna val och egen fördjupning. Undervisningen ges vid fem obligatoriska sammankomster i Umeå om två arbetsdagar vardera. Mellan sammankomsterna sker eget arbete individuellt och i grupp. Examination sker genom olika seminarier som bygger på förberedelsearbete individuellt och i grupp samt genom en avslutande individuell skrivuppgift där det även ingår att kritiskt värdera sin egen och en studiekamrats kunskaps(re)produktion (kamrat- och självvärdering).

  Kursens upplägg möjliggör distansstudier, men sammankomsterna utgör kursens undervisningsinnehåll och examination vilket innebär det att du också måste vara med på plats i Umeå för att kunna bli godkänd på kursen.

  Väl mött i januari 2020!

  Hälsar Maria Forsman maria.forsman@umu.se (kursansvarig), lärarlag och gäster.

  Fäll ihop
 • Förberedelser inför sammankomst 1

  Vid sammankomst 1 introduceras och behandlas kursens teoretiska och metodologiska grunder inklusive det barnrättsliga materialet, samt presenteras kursens lärandemodell och det ges en inblick i barnrättsliga problem. Inför detta finns följande förberedelseuppgifter:

  Barnrättsliga utgångspunkter: Fundera över den kunskap och de synsätt som du tar med dig till kursen när det gäller barns ställning i familjen och i samhället. Fundera också över barnrätt och barnets röst i media idag och förr: I vilken mån, när och hur framställs barns situation/utsatthet/behov/etc. och barns rättigheter i media? Använd en aktuell dagstidning (nätupplaga går också bra). Läs igenom alla rubriker och ämnen och anteckna de som relaterar till barnrätt tillsammans med en uppskattning av hur stor andel dessa utgörs av i relation till andra nyheter (För att göra detta krävs att du först tänker ut en arbetsdefinition på vad ”barnrätt” är.) I ditt eller dina exempel på barnrättsliga nyheter, fundera på följande: I vilken mån är nyheten kunskaps- eller erfarenhetsbaserad? Framkommer barnets egna röst och synpunkter? Används foto på barnet/barn? Vad vill du särskilt betona i den generella frågeställningen om hur barn finns och ”används” i (nyhets-)media idag? Skriv ner dina tankar och iakttagelser och ta med dem till det första kurstillfället. Observera att frågorna är allmänna och utgår mer från dina värderingar och reflektioner än specifika källor och teoretiska utgångspunkter. Syftet med förberedelserna är att samlas och mötas i samtal om barn och juridik, utifrån det samhälle vi lever i.
   
  Taxonomi/Modell för lärande: På detta inslag behandlas kursens pedagogiska utgångspunkter. Inslaget ger utrymme för att reflektera över och diskutera kursens upplägg, lärandemål och examinationsuppgifterna, i förhållande till bland annat examensmålen för din utbildning. Förbered dig genom att läsa igenom de förväntade studieresultaten i kursplanen, och googla lärandemodellen "Blooms taxonomi" för att bekanta dig med hur den ser ut.


  Barnrättsbyrån Umeå: Kursen gästas på första sammankomsten av Barnrättsbyrån, en barnrättsorganisation som arbetar på uppdrag av barn och unga i frågor som rör deras rättigheter. Inför detta inslag är uppgiften att begrunda var Du tänker att de största bristerna finns när det gäller barns rättighetsskydd. Vilka rättigheter är svårast för barn att få tillgodosedda? När är barn som mest sårbara, rättsligt sett?
   
  Barnrättlig metod: När vi ses är Barnkonventionen svensk lag. Men hur ska den tolkas och tillämpas? Läs inför detta tillfälle kapitel 4 (s. 33-57) i Ds 2019:23 Vägledning vid tolkning och tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter (finns hos regeringen.se)

  Fäll ihop

Ny vid Umeå universitet

 • Med anledning av Covid-19

  Kul att du valt Umeå universitet, vi ser verkligen framemot att ses! Fram till och med september kommer stora delar av undervisningen fortsatt att ske digitalt. Men biblioteket öppnar upp sina grupprum och studieytor redan från terminsstart. Här behöver vi förstås fortfarande hålla avstånd.

  Exakt hur resten av höstterminen kommer se ut är inte bestämt. Någon gång under hösten kan troligen alla samsas på campus igen, men vägen dit behöver ske i etapper. Universitetet planerar att fatta ett nytt beslut om höstterminen under andra halvan av augusti. Hur just din utbildning kommer att påverkas går tyvärr inte att ge tydliga besked om redan nu. Men håll dig uppdaterad genom Studentwebben. 

  Förändringar på grund av Covid-19

  Fäll ihop
 • Välkommen ny student på Umeå universitet

  Det du behöver tänka på innan du börjar, samlat på ett och samma ställe på webben, både för dig som studerar på campus eller för dig som läser helt på distans. Kommer jag trivas? Kommer jag hitta någonstans att bo? Få nya vänner? Vi kanske inte kan ge dig alla svar, men visar dig var du hittar information. Välkommen!

  Ny student på Umeå universitet

  Fäll ihop
 • Aktivera ditt Umu-id

  Som student kommer du att behöva ett Umu-id (ditt användarkonto) för att till exempel

  • registrera dig på kurser
  • lämna in tentor och uppgifter och se dina studieresultat
  • komma åt din studentmejl
  • skaffa Umu-kort
  • använda datorer i datorsalar och universitetets trådlösa nätverk.

  När du är ny student får du automatiskt ett användarkonto när du antagits, men du måste själv aktivera det för att det ska fungera.

  Mer om Umu-id och hur jag aktiverar det.

  Det här funkar ju inte. Hjälp!

  Om du får problem att aktivera ditt Umu-id eller att logga in vänder du dig till Servicedesk. Där hittar du svar på vanliga frågor, manualer och kan ställa frågor och få hjälp.

  Fäll ihop
 • Skaffa Umu-kort

  När du är på våra campus i Umeå och Örnsköldsvik kommer du att behöva ett Umu-kort. Det är ett kort som fungerar som

  • passerkort
  • lånekort för universitetsbiblioteket
  • kopierings- och utskriftskort.

  Du får inte kortet automatiskt, utan måste själv ansöka om att få det. Så här gör du för att ansöka om ditt Umu-kort.

  Fäll ihop
 • Webbinarium: Studiestartsföreläsningar

  Har du inte pluggat hos oss tidigare så kan det vara mycket att komma in i och hålla reda på. Välkommen till våra digitala studiestartsföreläsningar 24-27 augusti, så guidar vi dig genom studiestarten. Vad vill du veta mer om? 

  • Ny på universitetet – så funkar det
  • Varför finns studentkåren?
  • IT-tjänster för studenter
  • Hjälp för att söka, skriva och studera
  • Studera med funktionsnedsättning
  • Akademiskt skrivande och studieteknik
  • Din hälsa under studietiden
  • Om existentiell hälsa, mening och balans
  Fäll ihop
 • Gå med i en studentkår

  Studentkårerna arbetar för att du ska ha inflytande över dina studier och din studiesituation. De hjälper till att knyta ihop studietiden med näringslivet för din framtida karriär och om du skulle uppleva problem med din utbildning, kan du få hjälp. Ta chansen att vara med och bestämma.

  Det är inte bara dina rättigheter kårerna bevakar. Som medlem i en studentkår är du också med och formar organisationen. Ska kåren driva pubar, caféer, gym? Kanske ordna bio, konserter eller föreläsningar?

  Det är inte längre obligatoriskt att vara medlem i en studentkår, men det finns som du ser fortfarande många fina anledningar att vara med.

  På Umeå universitet har vi tre studentkårer

  Här hittar du svar på några vanliga frågor om vad som är grejen med kåren.

   

  Fäll ihop
 • Om något krånglar finns Infocenter

  Mitt på campus Umeå i huset Universum (ja, det heter så) ligger Infocenter – den plats du alltid kan vända dig till för att få svar, hjälp och vägledning. Här hittar du allt du kan behöva för att ta dig genom de första veckorna som ny student i en, kanske, ny stad. Här får du till exempel hjälp med ditt Umu-id, att hitta rätt i lokaler eller träffa en studievägledare. Infocenter kan svara på de flesta frågor, och har de inte ett svar direkt så vet de var och hur de vägleder dig vidare.

  Med anledning av Covid-19 är det viktigt att vi inte är för många personer i lokalen samtidigt. Därför ber vi dig att i första hand mejla, ringa eller chatta med oss.

  Infocenter ger svar, hjälp och vägledning

  Fäll ihop

Kontakta oss

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)