Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Barns och ungas identitetsskapande på nätet

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Vill du lära dig mer om vad identitet och identitetsskapande på nätet kan innebära för barn och unga? Vill du stärka din digitala kompetens med avseende på detta? I dag finns fler möjligheter än någonsin till kreativt identitetsskapande. Vad är betydelsefullt när barn och unga skapar sina identiteter i sociala medier? Kan barn och unga skapa vilka identiteter de vill? På vilka sätt kan identitetsskapande medieras i sociala miljöer på nätet? Och hur kan detta tänkas samspela med lärande? 

I kursen genomförs fördjupande studier av barns och ungas identitetsskapande på nätet. Detta behandlas med avseende på digital kompetens och i relation till förskolans och skolans arbete med likabehandling och individens rätt att vara sig själv. Kritiskt, självständigt och vetenskapligt grundat förhållningssätt betonas. För att fördjupa kunskaper om identitetsskapandets komplexitet antas flera teoretiska perspektiv, såsom; pedagogiska, psykologiska, sociologiska, normkritiska och existentiella. Aspekter av identitet, som exempelvis sexualitet, kön, klass, etnicitet och funktionsvariationer problematiseras. Även makt, normalisering, och sociala privilegier bearbetas i relation till identitet.  Sammantaget bereder kursen tillfälle till att på vetenskaplig grund utveckla professionella, pedagogiska förhållningssätt som kan främja barns och ungas möjligheter till jämlikt identitetsskapande i enlighet med gällande styrdokument.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Christina Sander Nordin, studieadministratör