Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.

Barns och ungdomars hälsa och livsvillkor

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Denna kurs har fokus på folkhälsoarbete bland barn och ungdomar, 0-18 år. Kursen behandlar barns och ungdomars utveckling och hälsa samt hur dessa påverkas av faktorer som till exempel levnadsförhållanden, livsstil, arv, förmågan att fatta beslut kring hälsa och livsstil samt även hur hälsan påverkas av resurser i samhället. Då det största hotet mot folkhälsan i västvärlden är livsstils- och stressrelaterade problem kommer särskild vikt att läggas vid dessa problem och hälsopromotivt arbete. Även sjuka barn och ungdomar samt barn och familjer med särskilda behov omfattar en väsentlig del av kursens innehåll. I kursen ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom barnhälsovård och elevhälsa. Samhälleliga och intersektionella aspekter inklusive ålder, klass och etnicitet liksom etik belyses i relation till kursens innehåll.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för omvårdnad