Hoppa direkt till innehållet
printicon

Basal och molekylär genetik

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Starttid Hösttermin 2019

Om kursen

Kursen skall ge grundläggande kunskaper om genetiska principer och de bakomliggande mekanismerna på molekylär nivå samt på cell-, organism- och populationsnivå. Kursen behandlar det genetiska materialets struktur, funktion och organisation hos eukaryoter samt skillnaderna gentemot prokaryoter. Metoder för bestämning av geners inbördes läge i genomet förklaras och olika mönster för nedärvning av ärftliga egenskaper beskrivs. Kursens huvudområden är transmissionsgenetik, geners och genoms struktur, stabilitet och förändring, molekylärgenetiska metoder, inklusive bioinformatik, genetiska modellsystem, genetisk styrning av livsprocesser samt faktorer och processer som påverkar en populations genetiska sammansättning. Kursen syftar också till att göra studenterna förtrogna med att studera, presentera och diskutera originallitteratur.

Anmälan och behörighet

Basal och molekylär genetik, 15 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2019 Visa tillfällen för efterkommande termin

Startar

28 oktober 2019

Slutar

19 januari 2020

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

20 hp från avslutade kurser i kemi varav minst 5 hp i biokemi, alternativt 20 hp från en kombination av avslutade kurser i kemi och fysik och/eller matematik, varav minst 5 hp i biokemi; 10 hp från avslutade kurser i biologi, innehållande mikrobiologi och molekylärbiologi.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod

UMU-51423

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2019. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)