Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Basal och molekylär genetik

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen består av tre moment:
Moment 1. Teoridel, 7.5 hp. 
Momentet behandlar det genetiska materialets struktur, funktion och organisation hos eukaryota organismer samt skillnaderna gentemot prokaryota organismer. Metoder för bestämning av geners inbördes läge i genomet förklaras och olika mönster för nedärvning av ärftliga egenskaper beskrivs. Momentet fokuserar på transmissionsgenetik, geners och genoms struktur, genetiska modellsystem, genetisk styrning av livsprocesser samt faktorer och processer som påverkar en populations genetiska sammansättning. 

Moment 2. Laborationsdel, 6.5 hp. 
Momentet ger träning i genetisk och molekylärgenetisk arbetsmetodik.

Moment 3. Praktisk professionell träning (PPT) - Arbetsliv och karriär, 1 hp. 
Momentet behandlar marknadsföring samt etiska konsekvenser av genetiska tillämpningar.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)