Hoppa direkt till innehållet
printicon

TILL DIG SOM ÄR ANTAGEN PÅ KURSEN

Bedömning och betyg i teori och praktik

Hej och välkommen till kursen Bedömning och betyg i teori och praktik 7,5 hp vid Umeå universitet. Här hittar du den information som du behöver för att komma igång med dina studier. Jag som skriver det här brevet heter Jonathan Wedman och är kursansvarig lärare på kursen. Tillsammans med övriga medverkande lärare hälsar jag dig varmt välkommen och hoppas att du ska få en mycket givande studietid!

Så här börjar du

Om kursen

 • Kursens upplägg

  Kursen är helt nätbaserad och därför sker möten mellan oss endast via Umeå universitets lärplattform, Cambro. Det innebär att du bedriver studierna mestadels på egen hand genom att läsa och bearbeta kurslitteraturen och genom de resurser du kommer att finna på Cambro. Resurserna består bland annat av inspelade föreläsningsfilmer, övningar, diskussionsforum, samt artiklar och annan kompletterande litteratur. Att vara aktiv i diskussionsforumen är något jag redan nu vill lyfta som en viktig del för en lyckad distansutbildning. Min erfarenhet säger mig också att det är viktigt att ni studenter hjälper varandra när så är möjligt, men när det inte går så kan ni självklart höra av er till mig så ska jag hjälpa er efter bästa förmåga.
   
  Under kursens gång kommer ni löpande få uppgifter relaterade till betygssättning och till att planera, konstruera, granska, och bedöma kunskapsmätningar. Uppgifterna hjälper dig att strukturera dina studier och är värdefulla tillfällen att dela med dig av dina reflektioner och erfarenheter samt att ta del av dina medstudenters erfarenheter och reflektioner. I början av terminen kommer kursens fokus att ligga på de grundläggande teoretiska aspekterna av betyg och bedömning, vilket följs av mer praktiska aspekter under mitten och slutet av hösten.
   
  Samtliga examinerande uppgifter är individuella men flera av uppgifterna har tydliga inslag av kamratbedömning för att hjälpa arbetet framåt så jag vill återigen uppmuntra er att vara aktiva i kommunikationen mellan varandra.  
   
  En utförligare beskrivning kursens upplägg, arbetsordning och innehåll i uppgifterna kommer att finnas på kurssajten i Cambro vid terminsstarten.

  Fäll ihop
 • Inför kursstart

  Om du vill börja läsa kurslitteratur före kursstart, kan du börja med ”Del 1: Provteori” i Wikström, C. (2013). Konsten att göra bra prov: Vad lärare behöver veta om kunskapsmätning. Stockholm: Natur & Kultur. Den boken är central genom hela kursen. Du kan även börja läsa Skolverkets allmänna råd om betyg och betygssättning som finns att ladda ner på Skolverkets hemsida. Övrig litteratur finner du i kursplanen.

  Vi rekommenderar såväl nya som mer erfarna universitetsstudenter att ta del av de nätbaserade tjänster som Studieverkstaden erbjuder. Här kan du få tips och råd bland annat om hur du kan planera och strukturera dina studier för att få ut mer utav dem samt hjälp med att skriva akademiska texter som tentor och uppsatser. Här hittar du texter, filmer, öppna föreläsningar och möjlighet till individuellt stöd. Helt gratis!

  Fäll ihop
 • Kontakta oss

  Hör gärna av dig till mig eller till vår studieadministratör Christina Westergren om du har funderingar kring något som rör kursen.

  Frågor om kursens innehåll eller upplägg kan du ställa till mig, Jonathan Wedman.
  E-post: jonathan.wedman@umu.se

  Frågor av administrativ karaktär kan du ställa till Christina Westergren, du når henne via kontaktformuläret längst ner på den här sidan.

  Återigen, varmt välkommen till kursen!
  Med vänliga hälsningar,
  Jonathan Wedman

  Fäll ihop

Ny vid Umeå universitet

Kontakta oss

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)