Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 22 februari 2021)

printicon

Befolkningsforskningens olika teman

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar aktuella teman som berör befolkningsförändringar och dess konsekvenser för individ och samhälle i ett nationellt eller internationellt perspektiv. Kursen ger en fördjupad kunskap i centrala teman och teorier i aktuell befolkningsforskning, exempelvis rörande familjebildning, åldrande befolkning, hälsa och urfolksdemografi. Demografiska förändringar ställs i relation till ekonomiska, kulturella och sociala processer utifrån olika teoretiska perspektiv.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Jenny Olofsson