"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Befolkningshistoria

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Det finns ett ömsesidigt och starkt förhållande mellan ett samhälles befolkningsförändringar och förändringar i ekonomi, tankesystem och samhällsinstitutioner. Förändringar av storleken och sammansättningen av ett samhälles befolkning avspeglar det föränderliga jämviktsförhållande som råder mellan tillgängliga resurser och människors beteenden och värderingar. Omvänt är befolkningens storlek och sammansättning av avgörande betydelse för vilka utvecklingsvägar som är möjliga vid varje given tidpunkt i ett samhälles historia.
Fokus för denna kurs är vad vi vet om de mekanismer som genererat befolkningsförändringar genom tiderna och hur befolkningsförändringarna i sin tur bidragit till att forma den långsiktiga samhällsutvecklingen. Studenter på kursen kommer uppnå en förståelse av befolkningsdynamik och viktiga historiska befolkningsförändringar så som de förändrade fertilitets- och mortalitetsmönstren i Sverige och västvärlden under de senaste 200 åren. Kursen ger också fördjupad kunskap om familjens sociala och demografiska historia och hur förändringar i ekonomi, institutioner och kulturella värden bidragit till nya former av familjerelaterade beteenden så som födelsekontroll. Drivkrafterna till den epidemiologiska transitionen samt sjukdomarnas och den offentliga sjukvårdens historia är därför viktiga inslag på kursen.

När ges denna kurs?

Kursen ges inte varje läsår och har inte något planerat kurstillfälle ännu men kontakta gärna studievägledaren i historia om du är intresserad av denna kurs så hjälper vi dig i dina studieplaner.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)