"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Beteendevetenskap

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen ger en grundläggande förståelse för beteendevetenskaplig teori och empiri av betydelse för praktiskt organisationsarbete. Under det första momentet studeras organisationers villkor och förutsättningar i dagens Sverige - dess implikationer för sociala relationer, psykosocial arbetsmiljö och hälsa/välmående på arbetsplatser. Under det andra momentet behandlas ledarskap i praktiken - att förstå och lösa situationer i det vardagliga arbetet utifrån kunskap om ledarskap, hur grupper fungerar, mellanmänsklig kommunikation och konfliktlösning. Fokus kommer att ligga på kundorienterade organisationer.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Sociologiska institutionen
Kontaktperson för kursen är:
Sociologiska institutionen