Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Beteendevetenskapliga grunder

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen innehåller teorier om grupper och grupprocesser ur ett socialpsykologiskt perspektiv. Kursen ger de studerande en grundläggande förståelse för teorier samt forskning kring social kategorisering och sociala positioner, såsom genus, klass och etnicitet. Vidare studeras ungdomars studie- och yrkesval utifrån de teoretiska perspektiv som presenteras.
Under kursen fokuseras därutöver grundläggande färdigheter i att värdera källor samt att referera i text enligt vedertagna akademiska principer. Under kursen ges studenterna möjlighet att reflektera och dokumentera individuell karriärutveckling genom det tidigare introducerade verktyget Karriärportföljen.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)