Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bibeln i filmen: kandidatkurs i exegetik

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen innehåller en film- och receptionshistorisk presentation av ett hundratal av de viktigaste filmerna med manus byggt på bibliska berättelser. Vidare berörs några figurativa bibelfilmer. Några filmer med bas i bibliska berättelser analyseras grundligt. Ett centralt tema i kursen är den intertextuella spänningen mellan bibeltexten och filmens alla beståndsdelar. Den studerande skolas i konsten att göra intertextuella analyser och ska också själv presentera ingående analyser av några kortare avsnitt ur någon av de studerade filmerna. Generella receptionshistoriska metodologiska frågeställningar bearbetas också.

När ges denna kurs?

Kursen ges inte varje läsår och har inte något planerat kurstillfälle ännu men kontakta gärna studievägledaren i religionsvetenskap och teologi om du är intresserad av denna kurs så hjälper vi dig i dina studieplaner.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Idé-och samhällsstudier