Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.

Bild för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30hp). Ingår i Lärarlyftet.

  • Antal högskolepoäng 30 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2020

Om kursen

Mer information om villkor för deltagande i Lärarlyftet, validering mm hittar du här

Kursen syftar till att introducera studenten i ämnet bild och har ett ämnesdidaktiskt perspektiv med fokus på grundskolans tidigare år. I studierna behandlas forskning som belyser bildskapandets betydelse för barns lärande. Ett ämnesdidaktiskt perspektiv belyser bildämnets historik och dess situation idag. Den studerande uppmärksammas på hur vi på olika sätt konstruerar och tolkar vår omvärld ur ett genus-, etnicitets- och klassperspektiv. I studierna behandlas ämnet bild med koppling till barn- och ungdomskultur. Grundläggande hantverk med utgångspunkt i bilddämnets arbetsprocesser integreras med ämnesdidaktik och utbildningsvetenskaplig forskning för att utveckla de studerandes förmåga att stödja varierat lärande i bild i kommande yrkesverksamhet. Med utgångspunkt i styrdokumenten (skollag, skolförordning, läroplan och kursplan) studeras och analyseras olika aspekter av bildämnet i skolan. Utgångspunkt skall vara ett problem- och processorienterat arbetssätt som ligger till grund för diskussioner, reflektioner och analyser samt ger beredskap för ett flexibelt arbetssätt i den kommande yrkesverksamheten. Kursen omfattar ämnesstudier i form av laborativt gestaltande arbete inom det konstnärliga och hantverksmässiga området. Undervisning bedrivs i form av föreläsningar, litteraturstudier, seminarier och workshops. I kursen ingår problemorienterande uppgifter utifrån vissa teman. Dessa ska ge en syn på bildarbetet som ett medel att på olika sätt tränga in i ett innehåll och ge en träning i att välja för sammanhanget adekvata material, tekniker och bildspråkliga uttryck. Kursarbetet genomförs i grupp och individuellt, till stor del i självständiga former via digital plattform

Anmälan och behörighet

Bild för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30hp). Ingår i Lärarlyftet., 30 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2020 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

31 augusti 2020

Slutar

6 juni 2021

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 50%, Distans

Antal obligatoriska träffar

4 st

Upplägg för distanskurs

Kursen genomförs på halvfart med 2 obligatoriska kursträffar per termin i Umeå. Varje kursträff som är obligatorisk omfattar 2-5 dagar och består av föreläsningar, seminarier och workshops. Mellan träffarna arbetar studenterna med uppgifter.

Behörighetskrav

Anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 4-6 eller åk 7-9 utan att vara ämnesbehörig.

Urval

Lottning om det finns fler sökande än platser

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 0 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 63 100 kr. Total studieavgift: 63 100 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-86621

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2020. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)