Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 mars 2021)

printicon

Biobränslen

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar de energiomvandlingar och steg som sker från solljus till olika typer av biobränslen och hur deras energi kan utvinnas. De olika processerna i fotosyntesen som leder till socker studeras kvantitativt och laborativt och vidare studeras hur socker omvandlas till olika komponenter i ved eller alger. Kursens laborativa del avslutas med att tillverka ett biobränsle från en bioråvara, t.ex. ved eller alger. Vidare ingår hur avfall från skogsbruk, jordbruk och reningsverk, samt biprodukter från skogs- och jordbruk kan tillvaratas.
 

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Anita Sellstedt