Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 22 februari 2021)

printicon

Biofysikalisk kemi: Spektroskopi

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Målet med kursen är att den studerande skall förvärva kunskap om och förståelse för hur olika former av energi hos atomer och molekyler ändras under inverkan av elektromagnetisk strålning. En övergripande presentation av spektroskopi ges samt exempel på dess tillämpning inom biovetenskaper, kemisk syntes och analys.

Kursen ges på engelska om utländska studenter deltar.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Kemiska institutionen
Kontaktperson för kursen är:
Maria Jansson