"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Biokemi - Proteinkemi och enzymkinetik

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen syftar till att ge den studerande kunskap om proteiners uppbyggnad och funktion. Det innebär att förstå hur aminosyror sätts samman och bildar en definierad strukturell enhet med specifika egenskaper liksom att förstå vad som stabiliserar denna struktur. Kursen skall även ge teoretiska grunderna för att tillämpa och tolka moderna proteinseparationsmetoder samt ge nödvändiga kunskaper i experimentell proteinkemi för att analysera proteiners strukturella och funktionella egenskaper. Den laborativa delen av kursen ger, förutom färdighetsträning, även träning i att självständigt planera och strategiskt lägga upp arbetet samt att utvärdera och presentera sina resultat i tal och skrift.Kursen ges på engelska om utländska studenter deltar.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Kemiska institutionen
Kontaktperson för kursen är:
Johanna Nilsson