Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Biologi baskurs I

  • Antal förutbildningspoäng 7,5 fup

Om kursen

Kursen behandlar grunderna inom genetik, evolution, systematik och ekologi. Kursen indelas i två moduler

Modul 1: Teori, 6 högskolepoäng. Modulen behandlar naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst, utveckling och organismvärldens indelning. Vidare studeras cellers funktion, celldelning, arvsmassans uppbyggnad, mekanismer som styr arvet, genuttryck och hur det påverkas av arv och miljö. Naturligt urval, sexuell selektion, organismers beteenden och artbildning belyses utifrån ett evolutionärt perspektiv. Utifrån grundläggande kunskaper om interaktioner mellan individer och populationer samt deras omgivning förklaras artrikedom och artsammansättning i olika samhällen, ekosystems struktur och funktion samt hur olika störningar kan påverkar ekosystem. Modulen behandlar även samhällsfrågor relaterade till hållbar utveckling. 

Modul 2: Praktiska moment, 1.5 högskolepoäng. Modulen behandlar exkursion i fält och laborationer.

Detta är en kurs inom Tekniskt-naturvetenskapligt basår

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Cecilia Rydberg