Hoppa direkt till innehållet
printicon

Biomaterial och Bioenergi

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2019

Om kursen

Kursen behandlar olika typer av biomaterial och bioenergi ur ett råvaruperspektiv. Kursen är uppdelad i tre moment: Biomaterial, bioenergi samt ett avslutande moment som behandlar analys och utvärdering av biomaterial och bioenergi.
Inom momentet Biomaterial behandlas växtcellens cellväggsstruktur, separation av cellväggskomponenter samt separation av dessa samt råvarans förädling. I detta moment ingår också biomaterial tillverkade av lipider och stärkelse, nya biomaterial som exempelvis nanocellulosa och biokompositer. Momentet har laborationer om analys av cellväggskomponenter. 
Inom momentet Bioenergi behandlas energiinnehåll i råvaror som kan användas inom bioenergisektorn såsom energiskog och energigrödor. Vidare ingår avfall från skogsbruk, jordbruk och reningsverk, samt biprodukter från skogs- och jordbruk. Sist behandlas omvandling av råvaror genom produktion av flytande biobränslen. Laborationer rörande växtens energiinnehåll i råvaror samt produktion av flytande biobränslen behandlas också på kursen.
Inom sista momentet behandlas Analys och utvärdering av biomaterial och bioenergi. På kursen introduceras även ett forskarförberedande arbetssätt. Kursen avslutas med en skriftlig examen.
 

Anmälan och behörighet

Biomaterial och Bioenergi, 15 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2019 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

28 oktober 2019

Slutar

5 januari 2020

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Kan eventuellt ges på engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

Minst 90hp; varav minst 15hp kemi, 60hp kurser biologi varav 30hp växtbiologi eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod

UMU-50991

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2019. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Hannele Tuominen