Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Biomedicin och allmän farmakologi

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen omfattar 5 delar med; mikrobiologi och immunologi (del 1), klinisk kemi (del 2), allmän farmakologi (del 3), läkemedelsberäkning (del 4) samt venös och kapillär provtagning (del 5).

Mikrobiologi omfattar olika sjukdomsframkallande mikroorganismer, deras livsbetingelser och infektionssjukdomar associerade till dessa samt mikrobiologisk diagnostik, smittspridning och resistenta bakterier. Även mikroorganismer i relation till vårdhygien ingår. Immunologi omfattar immunsystemets celler och organ samt funktion vid ett immunsvar, inklusive vaccination. Autoimmunitet, allergi och immunbristsjukdomar ingår. Klinisk kemi omfattar grundläggande kunskaper om blodet - gastransport, koagulation och sjukdomar i relation till blodets funktion. Betydelsen av korrekta provtagningsrutiner i samband med olika analyser belyses och klinisk färdighetsträning i kapillär och venös blodsprovtagning genomförs. Farmakologi omfattar hur läkemedel framställs, olika läkemedelsformer och administreringsvägar. Här ingår också läkemedels väg från absorption till utsöndring (farmakokinetik), dess verkan i kroppen (farmakodynamik) samt interaktioner och biverkningar. Kursen innehåller även läkemedelsberäkning. Kursinnehållet relateras till ålder, kön och etnicitet.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för omvårdnad
Kontaktperson för kursen är:
Institutionen för omvårdnad