"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Biomedicin och omvårdnad

  • Antal högskolepoäng 10,5 hp

Om kursen

Kursen är indelad i två moment.

Moment 1 - grundläggande kunskaper i mikrobiologi, immunologi, klinisk kemi och farmakologi.

Moment 2 - läkemedelsberäkning.

Ett omvårdnadsperspektiv inkluderas inom samtliga områden.

Delen mikrobiologi omfattar olika sjukdomsframkallande mikroorganismer, deras livsbetingelser och infektionssjukdomar associerade till dessa samt mikrobiologisk diagnostik, smittspridning och resistenta bakterier.  Även mikroorganismer i relation till vårdhygien ingår. Delen immunologi omfattar immunsystemets celler och organ samt funktion vid ett immunsvar, inklusive vaccination. Autoimmunitet, allergi och immunbristsjukdomar behandlas. Delen klinisk kemi omfattar grundläggande kunskaper om blodet inklusive gastransport, koagulation och sjukdomar i relation till blodets funktion. Betydelsen av korrekta provtagningsrutiner i samband med olika analyser belyses. Delen farmakologi omfattar hur läkemedel framställs, olika läkemedelsformer och administreringsvägar. Här ingår också läkemedels väg från absorption till utsöndring (farmakokinetik), dess verkan i kroppen (farmakodynamik) samt interaktioner och biverkningar. 

Kursen innehåller även obligatorisk färdighetsträning i venös/kapillär blodprovstagning, aseptisk teknik, kateterisering av urinblåsa samt praktisk läkemedelsberäkning.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för omvårdnad
Kontaktperson för kursen är:
Institutionen för omvårdnad