Hoppa direkt till innehållet
printicon

Bioorganisk kemi

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Målet med kursen är att den studerande skall förvärva goda kunskaper om organiska föreningars struktur och reaktivitet, kunna utnyttja kunskaper om organiska rektionsmekanismer för att förstå syntesvägar till bland annat nya biologiskt intressanta föreningar som läkemedel, samt efter genomgången kurs kunna tillämpa moderna spektroskopiska metoder för identifiering av bioorganiska substanser.

Kursen ges på engelska om utländska studenter deltar.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Kemiska institutionen