Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Byggnader och inomhusmiljö

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar byggandet och byggda miljöer med fokus på inomhusmiljön.  Byggnadsfysik och byggteknik studeras, t ex akustik, värme och ventilation, liksom ett hållbart och miljöanpassat byggande. Handläggning utifrån miljöbalkens hälsoskyddsområde praktiseras. Under kursen gör studenten också en egen miljö- och hälsobedömning av sin bostad. Vidare behandlas förebyggande åtgärder för att reducera bullerstörningar samt olika mätmetoder.
Kursen är indelad i två moduler:
Modul 1. Teori 3 hp. Under detta moment behandlas byggnadsfysik, byggnadsakustik, buller samt lagstiftning inom miljöbalkens hälsoskyddsområde.
Modul 2. Tillämpning 4,5 hp. Under detta moment undersöks och beräknas byggnaders miljö- och hälsostatus i praktiken. I momentet praktiseras även tillämpning av miljölagstiftningen inom hälsoskyddsområdet. Vidare behandlas ljudutbredning inom- och utomhus, tillämpliga akustiska mätmetoder samt relationen mellan uppmätt och upplevt ljud.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)