Hoppa direkt till innehållet
printicon

Byggproduktion II

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar regelverk vid produktion av betongkonstruktioner med utförandeklass 2. Vidare behandlar kursen entreprenadrätt och ger en redogörelse för de standardavtal som gäller vid konsultavtal, entreprenadavtal och avtal med underentreprenader. I kursen ingår anbudskalkylering samt planering i samband med att lämna in anbud.
Kursen är indelad i två moment:
1. Teori, 6 hp (Theory, 6 ECTS);
2. Projekt, 1.5 hp (Project, 1.5 ECTS).

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Catharina Åhgren, studievägledare