Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 maj 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Cellbiologi, Djur och Växt Fysiologi

  • Antal högskolepoäng 30 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Starttid Vårtermin 2020

Om kurspaketet

De enskilda kurserna omfattar föreläsningar, seminarier och praktiska laborationer.
Cellbiologikursen ger övergripande kunskap inom de mest centrala delarna av modern molekylär cellbiologi. Kursen täcker även cancer begreppet och ger exempel på molekylära mekanismer bakom tumörprogression.
Djur och växtfysiologikursen ger grundläggande kunskaper om djurs och växters fysiologi, med fokus på flercelliga djur och kärlväxter. Olika organismnivåer, från molekylära till fysiologiska, integreras. Struktur och funktion av djurens organ och organsystem behandlas i följande sammanhang; cirkulation, respiration, nervsystem, sinnesorgan, endokrina system, exkretion, fortplantning, nutrition samt utvecklingsbiologi. Växters speciella egenskaper t ex fotosyntes, cellväggen, anatomi, tillväxt, blomning behandlas.

Kurser inom kurspaket

Cellbiologi, 15 hp

Startar 20 januari 2020
Denna kurs ges endast inom kurspaketet.

Djur- och växtfysiologi, 15 hp

Startar 23 mars 2020
Denna kurs ges endast inom kurspaketet.

Anmälan och behörighet

Cellbiologi, Djur och Växt Fysiologi, 30 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2020 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

20 januari 2020

Slutar

7 juni 2020

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

20 hp från avslutade kurser i kemi varav minst 5 hp i biokemi, alternativt 20 hp från en kombination av avslutade kurser i kemi och fysik och/eller matematik, varav minst 5 hp i biokemi; 20 hp från avslutade kurser i biologi, innehållande mikrobiologi, molekylärbiologi och genetik. Gy: En A/5

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-F5297

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 augusti 2019. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Viktoria Vedin