Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Cellbiologi

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen består av tre moment:
Moment 1. Teori 8 hp
Momentet omfattar övergripande teoretisk kunskap inom de mest centrala delarna av modern molekylär cellbiologi.

Moment 2. Praktisk professionell träning (PPT) - Arbetsliv och karriär 2 hp
Momentet omfattar muntlig presentation vid redovisning av mini-case/instuderingsfrågor, träning i problemlösning och posterpresentation samt att inom området projektorganisation träning i att definiera och beskriva projekt som arbetsform. 

Moment 3. Laborationer 5 hp
Momentet är menat som en tillämpning av det teoretiska innehållet och inkluderar sammanställandet av en vetenskaplig rapport. De experimentella övningarna omfattar arbete med modellsystem och metodik för cellbiologiska studier. Ett genomgående tema vid laborationerna är att kursdeltagarna skall få träning i att självständigt planera experiment och analyser. Vidare läggs stor tonvikt på sammanställning av individuella laborationsrapporter som skall presenteras i samma format som en vetenskaplig artikel. Under laborationerna så tränas även studenterna i att föra journal över aktuella protokoll och resultat. Dessa journaler är individuella och obligatoriska, samt skall lämnas in till kursassistenterna för godkännande under den sista veckan av kursen.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)